Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями

опубліковано: 16-09-2011, 10:07, переглядів: 1753,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сьомої сесії районної ради VІ скликання

 

від 21.01.2011 № 78

м. Гола Пристань

 

Про районну програму боротьби з онкологічними

захворюваннями на період до 2016 року

 

     З метою створення в районі умов щодо підвищення ефективності надання медичної допомоги хворим на онкологічні захворювання, збільшення тривалості та поліпшення якості їх життя, враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями, з питань освіти, культури, молоді та спорту, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями та мандатної. з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою від 18.01.2011 № 2/6, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року (додається).

 

2. Районній державній адміністрації здійснювати контроль за її виконанням та щопівріччя звітувати перед районною радою про її виконання.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями.

 

 

Голова районної ради                                  Г.В.Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сьомої сесії районної ради VI скликання

від 21.01.2011 № 78

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

боротьби з онкологічними захворюваннями

на період до 2016 року

 

 Вступ

 

З метою створення в районі умов щодо підвищення ефективності надання медичної допомоги хворим на онкологічні захворювання, збільшення тривалості та поліпшення якості їх життя, відповідно до Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", розроблено проект районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року (далі – Програма).

 

І. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальна організація (установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

3.

Співрозробники Програми

Комунальна організація (установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня

4.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальна організація (установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня

5.

Учасники Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, комунальна організація (установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня  (за згодою), редакція районної газети "Голопристанський вісник" (за згодою), міськсільради (за згодою)

6.

Термін виконання Програми

2011-2016 роки

7.

Етапи виконання Програми

2011-2013 роки

2014-2016 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

4351,8 тис.гривень

у тому числі бюджетних коштів

4351,8 тис.гривень

з них коштів районного бюджету

4351,8 тис.гривень

9.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Станом на 01 січня 2010 року на обліку в онкокабінеті центральної районної лікарні перебуває понад 1268 осіб з діагнозом "рак". Померло від раку 98 чоловік.

Захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення.

У структурі захворюваності чоловічого населення провідні місця займають рак легенів, передміхурової залози, шлунка, ободової та прямої кишки, сечового міхура. Серед жіночого населення: на 1 місці – рак молочної залози; на 2 – рак шийки матки; на 3 місці – рак шлунку.

На ситуацію, яка склалася у Голопристанському районі з онкологічними захворюваннями, негативно впливає низка різних чинників:

- високі рівні сонячної та ультрафіолетової інсоляції, пилові бурі, суховії;

- онкопрофогляди проводяться медичними закладами переважно за фактом звернення хворих з приводу інших захворювань;

- відсутність ефективної мотивації для активного проведення онкопроф-огляду та диспансерного спостереження за передпухлинною патологією як у населення, так і у роботодавців;

- відсутність законодавчого врегулювання відповідальності роботодавців за здоров’я своїх працівників;

- обмежені можливості для здійснення санаторно-курортного лікування для осіб з онкологічною патологією, відсутність дієвої системи медико-соціальної реабілітації осіб, які завершили спеціальне лікування;

- недостатній рівень фінансування та оснащення закладів охорони здоров’я діагностичним обладнанням та лікувально-діагностичним обладнанням, яке необхідне для ранньої діагностики раку та проведення спеціального лікування відповідно до міжнародних стандартів.

Таким чином, онкологічні захворювання є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

 

ІІІ. Мета Програми

 

         Метою районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року є підвищення ефективності заходів з профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкохворих, підвищення показника одужання, зменшення рівня дорічної летальності онкохворих, зниження показників смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (молочної залози, шийки матки, передміхурової залози).

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

 

Реалізація Програми здійснюється шляхом виконання заходів і завдань, передбачених нею впродовж двох етапів: І – 2011-2013 роки, ІІ – 2014-2016 роки.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

 

            5.1. Завдання Програми

             

Основними завданнями Програми є:

- удосконалення кадрової і матеріально-технічної бази онкологічної служби;

- удосконалення структурно-функціональної організації онкологічної служби на основі передового досвіду;

- відновлення онкологічних профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією в амбула-торно-поліклінічних закладах первинної та вторинної ланки охорони здоров’я;

- забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів первинної мережі зі спеціалізованими центрами області;

- забезпечення відповідно до міжнародних стандартів рівня морфологічної та молекулярно-генетичної діагностики новоутворень;

- оснащення закладів охорони здоров’я необхідним обладнанням для проведення діагностичної та лікувальної діяльності;

- забезпечення проведення постійного моніторингу стану забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами та їх впливу на рівень онкологічної захворюваності;

- удосконалення системи реєстрації хворих на рак;

- створення єдиної інформаційної системи в галузі онкології для забез-печення збору інформації про стан боротьби зі злоякісними новоутвореннями.

Для розв’язання проблеми поліпшення медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим необхідно:

- забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань; запроваджувати програми з профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань на каналах радіомовлення та тематичні публікації у періодичних друкованих виданнях;

- удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи;

- підвищити рівень підготовки медичних працівників загальної мережі лікувально-профілактичної допомоги з онкології;

- створити в амбулаторно-поліклінічних закладах кабінети протибольової терапії та виїзні бригади для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та для їх лікування вдома.

 

5.2. Кількісні та якісні показники, які характеризуватимуть результати виконання Програми:

 

Виконання Програми надасть змогу:

- забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;

- підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень I-II стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5%;

- знизити занедбаність захворювань на рак на 5%;

- знизити смертність від злоякісних новоутворень на 5%;

- знизити рівень дорічної летальності на 5%;

- забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим;

- удосконалити систему надання симптоматичної та хоспісної допомоги онкологічним хворим;

- удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;

- зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.

 

5.3. Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів,

які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис.грн.)

І етап

ІІ етап

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014

рік

2015

рік

2016

рік

Обсяг ресурсів усього (тис.грн.),

у тому числі:

774,2

656,9

674,2

707,0

746,2

793,3

4351,8

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

 

-

-

Районний бюджет

774,2

656,9

674,2

707,0

746,2

793,3

4351,8

 

 

5.4. Напрямки діяльності, заходи та джерела фінансування районної

програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

 

Найменування завдання

Найменування та значення показника

Найменування заходу

Відповідальні

за

виконання

Джерела фінансування

Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання

тис.грн.

У тому числі за роками

І етап

ІІ етап

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Удосконалення системи первинної профілактики онкологічних захворювань

Рівень виявлення злоякісних новоутворень I-II стадії, відсотків  осіб, що вперше захворіли (за даними канцер- реєстру)

2011 рік - 51%

2012 рік - 51,5%

2013 рік - 52%

2014 рік - 53%

2015 рік - 54%

2016 рік - 55%

1.1.Формування переліку осіб,

що належать до груп ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного  лікування

 

 

КО

(установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня (за згодою), управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, сільські ради

(за згодою)

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, шляхом підвищення 

КО

(установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня (за згодою), сільські ради

(за згодою)

 

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

ефективності профіла-ктичного медичного огляду населення та диспансерного спосте-реження за хворими з передпухлинними захворюваннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Підготувати та розповсюдити методи-чні рекомендації щодо проведення двоступене-вих профілактичних оглядів населення з метою ранньої діагностики злоякісних новоутворень, зокрема візуальних форм раку та передпухлинних захворювань

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Щороку прово-дити курси інформації та стажування з питань онкології лікарів- терапевтів, лікарів загальнолікувальної практики, хірургів, акушерів-гінекологів, акушерок і фельдшерів оглядових кабінетів  районних та дільничних лікарень

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

1.2.3. Вжити необхідних заходів щодо укомплектування медичними працівни-ками дільничних лікарень, амбулаторій,

ФАПів та ФП

 

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Аналізувати та заслуховувати на медичних радах питання про якість та ефективність прове-дених профоглядів населення та диспан-серного спостереження за хворими з передпух-линною патологією

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Забезпечити придбання оргтехніки для моніторингу груп підвищеного ризику онкопатології

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Організація  впровадження в роботу медичних закладів первинної медико-санітарної допомоги скринінгових програм щодо виявлення:

- раку шийки матки;

КО

 (установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня (за згодою)

Районний  бюджет

70,0

10

20

10

10

10

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

- раку молочної залози;

- раку прямої кишки та передміхурової залози;

- раку шкіри та ротової порожнини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Залучення засобів  масової інформації (преса, районне радіомовлення), навчальних закладів і громадських організа-цій до інформування населення з питань профілактики раннього виявлення та ефектив-ного лікування онколо-гічних захворювань

КО

(установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня (за згодою), управління праці

та соціального

захисту населення

районної державної адміністрації, сільські ради

(за згодою)

Районний  бюджет

6

1

1

1

1

1

1

 

1.5. З метою підви-щення онкологічної грамотності та настороженості лікарів загально-лікувальної мережі, розробити 5-ти річні плани підготовки лікарів з онкології на базі обласних центрів, проведення лікарських конференцій, засідань наукових товариств з актуальних питань онкології

КО

(установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня (за згодою)

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.Удоскона-лення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічних хворих

Рівень летальності до року після встановлення діагнозу

2011 рік - 34,0%

 2012 рік - 33,5%

2013 рік - 33,0%

2014 рік - 32,5%

2015 рік - 32,0%

2016 рік - 30,0%

2.1.Створення  постійно діючої районної комісії з числа провідних фахівців з питань стандартизації методів діагностики та лікування злоякісних новоутворень

КО

(установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня (за згодою)

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Забезпечення  надання онкологічним хворим стаціонарної допомоги з викорис-танням комплексу  сучасних методів діагностики, хірургічного лікування відповідно до затверджених стандартів та стадії захворювання

КО

(установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня (за згодою), сільські ради

(за згодою)

Районний бюджет

2996,4

  499,4

 499,4

 499,4

 499,4

 499,4

 499,4

3.Удоскона-лення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим

 

3.1. Створення амбулаторних кабінетів протибольової терапії та виїзних бригад для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та їх лікування вдома

КО (установа, заклад) Голоприс-танська центральна районна лікарня (за згодою), управління праці та соціального захисту населення  районної державної адміністрації, сільські ради 

(за згодою)

Районний бюджет

 

1279,4

  263,8

136,5

163,8

196,6

235,8

282,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

3.2. Залучення  релігійних організацій

в якості надання волонтерської допомоги хворим на онкологічну патологію

КО

(установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня (за згодою), громадські об’єдна-ння (за згодою)

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Підвищення інформованості населення з питань, пов’язаних з наданням паліативної допомоги

КО

(установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня (за згодою)

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Підготовка лікарів та середнього медично-го персоналу сімейної та поліклінічної служби з питань паліативної медицини

КО

(установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня

 (за згодою)

Окремого фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Система управління контролю за ходом виконання Програми

 

Координація роботи, спрямована на здійснення заходів і завдань щодо виконання Програми, проведення моніторингу, аналізу стану їх виконання покладається на органи місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень, інші зацікавлені установи, організації, громадські організації та благодійні фонди.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією, яка щопівроку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та за потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань та подає їх на розгляд районної ради.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                   Т.М.Александрова

 

rshennya-pro-zatverdzhennya-programi-onko-zahvoryuvan.doc [30.5 Kb] (cкачувань: 10) : 16 September 2011 в 10:07

 

d-programa-borotbi-z-onkologchnimi-zahvoryuvannyami.doc [150.5 Kb] (cкачувань: 13) : 16 September 2011 в 10:07

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2011 рік » Сесія №7-16 » Сесія № 7

Календар новин

«    Жовтень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги