Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про районну програму «Шкільний автобус»

опубліковано: 16-09-2011, 10:44, переглядів: 2343,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сьомої сесії районної ради VІ скликання

 

від 21.01.2011 № 80

м. Гола Пристань

 

Про районну програму

«Шкільний автобус» на 2011 - 2015 роки

 

      З метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня сільського населення, раціонального використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл у сільській місцевості, враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями, з питань освіти, культури, молоді та спорту, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями та мандатної. з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою від 18.01.2011, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити районну програму « Шкільний автобус» на 2011 -2015 роки (додається).

 

2. Районній державній адміністрації здійснювати контроль за її виконанням та щопівріччя звітувати перед районною радою.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями.

 

Голова районної ради                                               Г.В.Попов

 

 

Затверджено

                                                                                        Рішенням VII сесії

                                                                                        районної ради VI скликання

                                                                                        від 21.01.2011 № 80

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

"Шкільний автобус"

на 2011-2015 роки

   

 

Вступ

 

     Районна програма "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 "Про затвердження Програми "Шкільний автобус", Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні".

      Організація регулярного безоплатного підвезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадянина на здобуття загальної середньої освіти. Статтею 14 Закону України "Про освіту", статтею 21 Закону України "Про загальну середню освіту" та статтею 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та вчителів.

 

І. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти районної

державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Відділ освіти районної

державної адміністрації

3.

Співрозробники Програми

Міськсільради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти районної

державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, міськсільради

6.

Терміни реалізації Програми

2011-2015 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний,

державний бюджети

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

2700,0  тис.гривень

у тому числі бюджетних коштів

2700,0  тис.гривень

з них коштів районного бюджету

1500,0  тис.гривень

з  них коштів державного бюджету

1200,0  тис. гривень

9.

Основні джерела фінансування

Районний бюджет

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

 

      У районі за межею пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення 658 учнів, які проживають у віддалених селах, що складає 8,5% загальної кількості дітей шкільного віку.

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

Належна організація підвезення учнів до сільських шкіл сприятиме проведенню реорганізації загальноосвітніх закладів, подальшому удосконаленню їх мережі відповідно до потреб населення, створенню освітніх округів, що забезпечить дітям дошкільного віку, учням навчальних закладів системи загальної середньої освіти рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, допрофесійної підготовки, неперервної освіти на територіях обслуговування.

 

III. Мета Програми

 

     Метою Програми є виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників; підвищення освітнього рівня  сільського населення; раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл у сільській місцевості.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

 

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

 

- забезпечення реалізації прав учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості на регулярне безоплатне підвезення до місць навчання і додому;

- здійснення закупівлі автобусів для організації перевезення учнів та вчителів у сільській місцевості на тендерній основі в установленому порядку;

- укладання договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та перевізниками – фізичними особами на здійснення організованого підвезення;

- забезпечення корегування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу для раціонального використання автобусів.

 

Термін дії Програми – 2011-2015 роки.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

 

5.1. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

 

-  забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безкоштовність здобуття загальної середньої освіти;

- оптимізація мережі загальноосвітніх закладів у сільській місцевості та приведення її у відповідність до потреб населення та фінансових можливостей району (у межах чинного законодавства);

- переобладнання існуючого парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому;

- удосконалення профільного навчання учнів старшої школи та                 ефективне використання навчально-методичної бази опорних шкіл освітніх округів району.

5.2. Кількісні показники, які характеризуватимуть

результати виконання Програми

 

     Кількість придбаних шкільних автобусів для регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості.

 

5.3. Ресурсне забезпечення Програми

 

                                                                                                                      тис.гривень

 

 

Обсяг коштів,

який пропонується залучити на виконання Програми

 

2011 рік

2012

рік

2013 рік

2014

рік

2015

рік

Усіх

витрат на

виконання

Програми

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

 

600,0

600,0

600,0

600,0

300,0

2700,0

державний бюджет

 

300,0

300,0

300,0

300,0

-

1200,0

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

районний бюджет

 

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1500,0

інші місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

кошти небюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Напрямки діяльності та заходи районної програми "Шкільний автобус"

 на 2011-2015 роки

 

з/п

Пріоритетні завдання

Назва заходу

Термі- ни
вико-нання

Виконавці

Джерела
фінансу-
вання

 

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість), тис.гривень

Очікуваний
результат

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення

у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому

учнів та педагогічних працівників

Придбання автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку:

1.1.Краснознам'янська

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.2.Бехтерська ЗОШ

І-ІІІ ступенів.

2011-2015

роки

Відділ освіти
районної
державної

адмініст-рації

Районний бюджет

300,0

 

 

 

 

 

 

Придбання та заміна старого парку шкільних автобусів для підвозу учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів району

Державний бюджет

300,0

 

 

 

 

 

 

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

1.3.Голопристанська гімназія.

1.4.Круглоозерська

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

Районний бюджет

 

300,0

 

 

 

 

Державний бюджет

 

300,0

 

 

 

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

 

1.5. Таврійська

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.6.Новозбур'ївська

ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів.

 

 

Районний бюджет

 

 

300,0

 

 

Державний бюджет

 

 

300,0

 

 

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

1.7. Нововолодимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.8. Збур’ївська

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

 

Районний бюджет

 

 

 

300,0

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

300,0

 

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

1.9. Новозбур'ївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

Районний бюджет

 

 

 

 

300,0

Державний бюджет

 

 

 

 

 

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

2.

Закріплення за загально-освітніми навчальними закладами шкільних автобусів

Перегляд закріплення                     
за загальноосвітніми
навчальними закладами
територій обслуговування з урахуванням потреби в
організації перевезення учнів та педагогічних
працівників в умовах створення освітніх округів

2011-2012

роки

Відділ освіти
районної
державної

адмініст-рації

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення потреби в шкільних автобусах для підвозу учнів на навчання до опорних шкіл в межах освітніх округів району

3.

Розроблення спеціалізова-них маршрутів для шкільних автобусів

Розроблення і затвердження спеціалізованих маршрутів для перевезення учнів та педагогічних працівників   

2011-2015 роки

Відділ освіти
районної
державної

адмініст-рації

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

Відповідність кількості спеціалізованих маршрутів з потребами у перевезенні

учнів на навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.

Забезпечення відповідного стану доріг та пристосованих автобусних зупинок

 

Здійснення контролю

 за станом доріг та пристосованими автобусними зупинками

2011-2015 роки

Міськсіль-ради

Міський та сільський бюджети

 

 

 

 

 

Покращення стану доріг та пристосованих автобусних зупинок

 

ВСЬОГО:

                                               2700,0

600,0

600,0

600,0

600,0

300,0

 

 

VІ. Система управління та контролю за ходом

виконання Програми

 

         Безпосередній контроль та координацію роботи за виконанням Програми здійснюється  районною державною адміністрацією, яка  щопівроку інформує  районну раду про стан реалізації Програми з внесенням, у разі потреби, пропозицій щодо її коригування.

 

 

 

  Керуючий справами

 виконавчого апарату

 районної ради                                     Т.М. Александрова    

 

rshennya-shklniy-avtobus.doc [31 Kb] (cкачувань: 16) : 16 September 2011 в 10:43

 

d-programa-shklniy-avtobus.doc [139.5 Kb] (cкачувань: 18) : 16 September 2011 в 10:44                                                                                                              

 

 

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2011 рік » Сесія №7-16 » Сесія № 7

Календар новин

«    Січень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги