Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про районну цільову програму роботи з обдарованою молоддю

опубліковано: 16-09-2011, 11:06, переглядів: 2122,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сьомої сесії районної ради VІ скликання

 

від 21.01.2011 № 81

м. Гола Пристань

 

Про районну цільову програму

роботи з обдарованою молоддю

на 2011 - 2015 роки

 

      З метою створення сприятливих умов для надання системної підтримки обдарованій молоді, її творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями, з питань освіти, культури, молоді та спорту, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями та мандатної. з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою від 18.01.2011, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити районну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2011 – 2015 роки (додається).

 

2. Районній державній адміністрації здійснювати контроль за її виконанням та щопівріччя звітувати перед районною радою.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями.

 

 

Голова районної ради                                                       Г.В.Попов

 

                                                                                        Затверджено

                                                                                        Рішенням VII сесії

                                                                                         районної ради VI скликання

                                                                                         від 21.01.2011 № 81


 

 

 

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

роботи з обдарованою молоддю

на 2011-2015 роки


 

Вступ

 

     Районна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до пункту 1 статті 14 розділу І та пункту 6 статті 36 розділу ІІ Закону України "Про освіту"  з метою  створення сприятливих умов для надання системної підтримки обдарованої молоді, її творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку.

 

I. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення та розробник Програми

Відділ освіти районної

державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Відділ освіти районної

державної адміністрації

3.

Співрозробники Програми

Загальноосвітні та позашкільні

навчальні заклади району

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти районної

державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району, міськсільради  (за згодою)

6.

Терміни реалізації Програми

2011-2015 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет,

бюджети міської та сільських рад,

кошти небюджетних джерел

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для

реалізації Програми усього:

951,0 тис.гривень

у тому числі бюджетних коштів

896,0 тис.гривень

з них коштів районного бюджету

841,0 тис.гривень

коштів небюджетних джерел

55,0 тис.гривень

9.

Основні джерела

фінансування Програми

Районний бюджет

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

     Одним із пріоритетних напрямів політики нашої держави є турбота про обдаровану і талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток.

     На сучасному етапі актуальним в районі, як і у цілому в державі, є оптимальне забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації. Зокрема, виявлення обдарованої молоді і надання підтримки розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного самовдосконалення.

 

 

 

     Вирішення зазначених проблем можливе за умови збільшення рівня фінансування освіти і науки, який сприятиме зміцненню стану матеріально-технічної бази навчальних закладів, впровадженню сучасних інноваційних техно-логій і засобів навчання, забезпеченню підвищення престижу науково-дослідної праці, який зупинить виїзд перспективної творчої молоді за межі України.

Діюча мережа навчальних закладів та їх матеріально-технічна база не в повному обсязі задовольняє потреби обдарованої та талановитої молоді, а це є підставою для забезпечення належного функціонування  гімназії, загальноосвітніх,  позашкільних навчальних закладів, створення освітніх округів.

Для належної підготовки педагогічних кадрів необхідна комп'ютеризація районного методичного кабінету.

Організація роботи з громадськістю сприятиме створенню сприятливого середовища для розвитку та самореалізації обдарованої молоді.

Програма є основною для розроблення міської, сільських та шкільних програм роботи з обдарованою молоддю.

 

III. Мета Програми

 

     Метою Програми є створення умов для надання системної підтримки обдарованої молоді, її творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

строки виконання Програми

 

         Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- створення районного банку даних про обдаровану молодь;

- збільшення кількості навчальних закладів з профільним вивченням окремих предметів;

- відкриття класів з поглибленим вивченням окремих предметів;

- випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

- забезпечення ефективної діяльності районного методичного кабінету, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для розвитку обдарованих учнів;

- забезпечення підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю;

- активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності;

- популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду роботи з нею;

- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді.

 

Термін дії Програми – 2011-2015 роки.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

 

5.1. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

- удосконалення нормативно-правової бази, підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

- визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, впровадження інноваційних методів роботи;

- підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

- консолідація зусиль виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ і організацій у роботі з обдарованою молоддю;

- поглиблення міжнародного співробітництва з питань сучасних педагогічних технологій виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді.

 

5.2. Ресурсне забезпечення Програми

 

                                                                                                                          тис.гривень

 

Обсяг коштів,

які пропонується  залучити на виконання Програми

 

2011

рік

2012

рік

2013

рік

2014

рік

2015 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

 

190,3

190,8

190,3

189,8

189,8

951,0

Районний бюджет

 

168,3

168,8

168,3

167,8

167,8

841,0

Бюджети сіл, міста 

 

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

55,0

Кошти небюджетних джерел

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

55,0

 

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку

 

5.3. Напрямки діяльності, заходи та джерела фінансування районної цільової

програми роботи з обдарованою молоддю на 2011-2015 роки

 

з/п

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Термін викона-ння

заходу

 

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги  фінансування

(тис.грн.), у тому числі:

Всього

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників

1.1.Створення банку даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення обдарованої молоді за віковими категоріями

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

-

1.2.Організація і проведення науково-практичних семінарів, конференцій щодо питань роботи з обдарованою молоддю

2011-2015

 

 

 

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.

 

 

 

 

Виявлення обда-рованої молоді і створення умов для її розвитку

Забезпечення доступності позашкільної освіти

2.1.Створення районного

банку даних “Обдарованість”

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

-

2.2.Проведення щорічного свята за участю переможців та призерів олімпіад,

2011-2015

 

Відділ освіти районної державної адміністрації,

Районний бюджет

15,0

 

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

конкурсів-захистів, творчих конкурсів, спартакіад, турнірів, змагань та інше

(виготовлення

буклетів, альбомів;

оформлення виставок;

придбання призів

та подарунків)

 

 

 

 

 

 

 

Міськсіль-

ради (за згодою)

Бюджети сіл, міста

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Кошти не- бюджетних джерел

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.3.Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін,

І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (Мала академія наук), турнірів, фестивалів

та інше

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації, міськсіль-ради (за згодою)

Районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Бюджети сіл, міста

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Кошти не бюджетних джерел

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2.4.Забезпечення

участі дітей у:

всеукраїнських та обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт та інше

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

30,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

2.5. Проведення районних та участь в обласних, міжрегіональ-них та Всеукраїнських зльотах за участю обдарованої молоді

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.6. Активізація роботи опорних шкіл освітніх округів з обдарованими дітьми, створення і організація на їх базі клубів, гуртків, факуль-тативів, заочних форм навчання, консульт-пунктів, залучення до участі в них учнів шкіл освітнього округу, району

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

35,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

2.7. Сприяння створенню авторських методичних і навчаль-них матеріалів з питань роботи з обдарованою молоддю, забезпечення їх впровадження

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

7,0

1,5

2,0

1,5

1,0

1,0

2.8.Залучення учнів до навчання у Херсонсь-кому територіальному відділенні Малої академії наук України

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.

Модернізація  матеріально-технічної бази навчальних закладів та комп'ютериза-ція районного методичного кабінету

3.1.Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичними матеріалами, необхідними для роботи з обдарованою молоддю

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3.2. Модернізація обладнання загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

55,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

3.3. Комп'ютеризація районного методичного кабінету і позашкільних навчальних закладів

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

75,0

7,0

17,0

17,0

17,0

17,0

3.4. Придбання мультимедійного проектору для районного методичного кабінету з метою створення умов для організації роботи з обдарованою молоддю

2011

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

10,0

10,0

-

-

-

-

3.5.Зміцнення спортив-ної бази загальноосвіт-ніх навчальних закладів та дитячо-юнацької спортивної школи

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.

Посилення соціального захисту обдарованої молоді

4.1.Адресна підтримка обдарованої молоді, зокрема шляхом призначення і виплат відповідних стипендій

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

60,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

5.

Співпраця з громадськими організаціями

5.1. Координація  діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів у їх співпраці з громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки обдарованої молоді

2011-2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

1,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

6.

Міжнародне співробітництво

6.1. Забезпечення участі   обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях

змаганнях і конкурсах

2011-2015

 

 

 

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

ВСЬОГО:

 

2011-2015

 

Районний бюджет

841,0

168,3

168,8

168,3

167,8

167,8

Бюджети сіл, міста

55,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Кошти не бюджетних джерел

55,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0


VI. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

     Координація і контроль за виконанням Програми здійснюється  районною державною адміністрацією, яка  щопівроку інформує районну раду про стан реалізації Програми з внесенням, у разі потреби, пропозицій щодо її коригування.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                     Т.М. Александрова     

 

rshennya-shklniy-avtobus.doc [31 Kb] (cкачувань: 10) : 16 September 2011 в 11:06

 

d-programa-shklniy-avtobus.doc [139.5 Kb] (cкачувань: 8) : 16 September 2011 в 11:06                                                                                                             

 

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2011 рік » Сесія №7-16 » Сесія № 7

Календар новин

«    Січень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги