Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про внесення змін до рішення шостої сесії районної ради VІ скликання

опубліковано: 3-10-2011, 16:07, переглядів: 976,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

дванадцятої сесії районної ради VI скликання

 

від 29.09.2011 № 156

м. Гола Пристань

 

Про внесення змін до рішення шостої сесії районної

ради VІ скликання від 30 грудня 2010 року № 73

"Про районний бюджет на 2011 рік" та здійснення витрат

у 2011 році за рахунок вільного залишку бюджетних коштів

районного бюджету

 

       Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації від 21.09.2011 № 01-22/749, відповідно до статей 22, 23 Бюджетного кодексу України та керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

в и р і ш и л а:

1.Внести зміни до рішення шостої сесії районної ради VІ скликання від 30 грудня 2010 року № 73 "Про районний бюджет на 2011 рік".

1.1. Відповідно до змін внесених до бюджетної класифікації наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2011 року № 862 "Про бюджетну класифікацію" по головному розпоряднику коштів загального фонду районного бюджету – фінансовому управлінню код 250315 "Інші додаткові дотації" замінити на код 250312 "Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного і фармацевтичного профілю".

1.2. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету на суму 58787 гривень, з них за:

- ККД 41021700 "Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкольозу" на суму 35700 гривень;

- ККД 41035800 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" на суму 23087 гривень.

1.3. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму 58787 гривень, з них по:

- головному розпоряднику коштів районного бюджету – районній державній адміністрації по розпоряднику нижчого рівня – комунальному підприємству Голопристанської центральної районної лікарні за КФК 080101 "Лікарні" на заробітну плату з нарахуваннями на суму 35700 гривень;

- головному розпоряднику коштів районного бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації за КФК 070303 "Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)" на суму 23087 гривень.

1.4. Перерозподілити поточні бюджетні призначення по загальному фонду районного бюджету в межах загальної суми коштів виділених головним розпорядникам на 2011 рік.

1.4.1. Районній державній адміністрації по розпоряднику нижчого рівня – комунальному підприємству Голопристанської центральної районної лікарні збільшити бюджетні призначення по лікарнях за КФК 080101 "Лікарні" на заробітну плату з нарахуваннями на суму 102000 гривень та оплату пільгових пенсій на суму 13900 гривень, по амбулаторіях за КФК 080300 "Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)" на медикаменти на суму 1600 гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень по лікарнях за КФК 080101 "Лікарні" на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм в сумі 5500 гривень, по амбулаторіях за КФК 080300 "Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)" на відрядження в сумі 6000 гривень, по фельдшерсько-акушерських пунктах за КФК 080600 "Фельдшерсько-акушерські пункти" на заробітну плату з нарахуваннями на суму 102000 гривень та на відрядження на суму 4000 гривень.

1.4.2. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації по бібліотеках за КФК 110201 "Бібліотеки" збільшити бюджетні призначення на теплопостачання на суму 3000 гривень за рахунок скорочення призначень на придбання господарських матеріалів на суму 3000 гривень.

1.4.3. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації:

- збільшити бюджетні призначення за КФК 090204 „Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги на суму 170000 гривень; КФК 090208 "Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива" на суму 2937 гривень; КФК 090302 „Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами” на суму 26870 гривень; КФК 090307 „Тимчасова державна допомога дітям” на суму 23100 гривень; КФК 090308 „Допомога при усиновленні дитини” на суму 12000 гривень; КФК 090401 „Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям” на суму 94480 гривень; на пільги інвалідам по зору 1 та 2 групи за КФК 091207 "Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги" на суму 6000 гривень; на поточний ремонт орендованого приміщення територіальним центром соціального обслуговування за КФК 091204 "Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" на суму 18000 гривень;

- зменшити бюджетні призначення за КФК 090210 „Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням” на суму 170000 гривень; КФК 090306 „Допомога на дітей одиноким матерям” на суму 156450 гривень, за КФК 090411 "Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення " на суму 2937 гривень, за КФК 090416 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" по видатках на щомісячну стипендію інвалідам бойових дій тим, що виповнилось 90 і більше років на суму 5000 гривень, за КФК 091205 "Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" на суму 1000 гривень, по територіальному центру соціального обслуговування за КФК 091204 "Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" на оплату за енергоносії на суму 10000 гривень, за КФК 091209 "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів" по фінансовій підтримці районної ради ветеранів на 5000 гривень та по фінансовій підтримці громадської організації ветеранів Афганістану на 3000 гривень.

1.5. Зменшити видатки районного бюджету за КФК 250102 "Резервний фонд" районного бюджету на суму 200000 гривень.

1.6. Збільшити бюджетні призначення загального фонду районного бюджету по головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти районної державної адміністрації по загальноосвітніх школах за КФК 070201 "Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми" на забезпечення асигнувань для оплати видатків по енергоносіях на суму 200000 гривень.

1.7. Збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету за ККД 41036600 "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування" на 271321.01 гривень.

1.8. Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету за головним розпорядникам коштів – фінансовим управлінням за КФК 250383 "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування" для спрямування цих коштів міському бюджету міста Гола Пристань для комунального підприємства „Міськтеплокомуненерго” на 271321.01 гривень.

2. Здійснити витрати у 2011 році за рахунок вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету шляхом спрямування вільного залишку коштів у сумі 286300 гривні, який склався на рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01січня 2011 року, на покриття дефіциту загального фонду районного бюджету, а саме таким головним розпорядникам коштів районного бюджету:

- районній раді за КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на 34800 гривень, в тому числі на: поточний ремонт приміщення –23650 гривень та придбання електрообладнання – 2700 гривень, жалюзі –1500 гривень, стільців – 6950 гривень;

- управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації за КФК 091204 "Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" на поточний ремонт орендованого приміщення територіального центру соціального обслуговування на суму 42000 гривень (в тому числі 6200 гривень на ремонт водопроводу та каналізації);

- відділу культури і туризму районної державної адміністрації за КФК 110201 "Бібліотеки" по бібліотеках збільшити бюджетні призначення на теплопостачання на суму 9000 гривень;

- відділу освіти районної державної адміністрації по загальноосвітніх школах за КФК 070201 "Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми" збільшити бюджетні призначення для оплати видатків по енергоносіях на суму 127900 гривень;

- фінансовому управлінню районної державної адміністрації для виділення іншої субвенції за КФК 250380 "Інші субвенції" в рамках районної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Голопристанського району на 2011–2014 роки і спрямування цих коштів міському бюджету міста Гола Пристань для комунального підприємства „Міськтеплокомуненерго” на придбання засобів обліку теплової енергії котелень на суму 72600 гривень.

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 13700 гривень, що утворився за рахунок вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2011 року, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 13700 гривень за рахунок коштів, одержаних із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та спрямувати на збільшення бюджетних призначень головного розпорядника коштів спеціального фонду районного бюджету - районній раді в сумі 13700 гривень, з них на придбання: стола - 10 000 гривень, кондиціонеру - 3700 гривень.

5. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни бюджетних призначень районного бюджету на 2011 рік.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                Г.В.Попов

 

pro-vnesennya-zmn-do-byudzhetu.doc [68 Kb] (cкачувань: 4) : 03 October 2011 в 16:07

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2011 рік » Сесія №7-16 » Сесія № 12

Календар новин

«    Жовтень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги