Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про внесення змін до Статуту Голопристанської районної дитячої школи

опубліковано: 18-02-2016, 13:51, переглядів: 862,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

четвертої сесії VІІ скликання

 

від 16.02.2016 № 73

м. Гола Пристань

 

Про внесення змін до Статуту Голопристанської районної

дитячої школи мистецтв Голопристанської районної ради

Херсонської області

 

Враховуючи висновки і рекомендації спільного засідання постійних комісій з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району, управління об’єктами комунальної власності та житлово-комунального господарства від 18 січня 2016 року № 4/3-13 та постійної комісії з питань управління об’єктами комунальної власності та житлово-комунального господарства від 09 лютого 2016 року № 4-1, керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

вирішила:

1. Внести зміни до Статуту Голопристанської районної дитячої школи мистецтв Голопристанської районної ради Херсонської області, а саме:

1) Розділ 1. "Загальні положення" доповнити пунктами:

- 1.9. "Заклад є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту, має самостійний кошторис, круглу печатку та інші штампи.

Назва та юридична адреса закладу: "Голопристанська районна дитяча школа мистецтв" Голопристанської районної ради Херсонської області, 75600, м. Гола Пристань, вул. Горького, 18".

- 1.10. "Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється у порядку, визначеному законодавством."

2) Розділ 2. "Організаційно-правові засади діяльності закладу":

- пункт 2.1. викласти в новій редакції, а саме: "Виключно до компетенції Голопристанської районної ради (засновник та власник) у сфері управління належать повноваження:

2.1.1. Затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;

2.1.2. Призначення на посаду на контрактній основі та звільнення з посади Керівника (директора) закладу ;

2.1.3. Прийняття рішення про передачу майна в оперативне управління закладу, що є спільною власністю територіальних громад району;

2.1.4. Прийняття рішення щодо управління майном (оренда, відчуження, позика, тощо), яке перебуває в оперативному управлінні закладу;

2.1.5. Надання дозволу на списання майна, що перебуває в оперативному управлінні закладу, відповідно до вимог законодавства та рішень власника;

2.1.6. Контроль за діяльністю закладу, використанням та збереженням майна закріпленого за Закладом;

2.1.7. Заслуховування звіту Керівника закладу щодо виконання умов Статуту та Контракту;

2.1.8. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та (або) ліквідацію закладу;

2.1.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями Голопристанської районної ради та цим Статутом."

- пункт 2.2. викласти в новій редакції, а саме: "Уповноваженим органом управління Голопристанської районної дитячої школи мистецтв Голопристанської районної ради Херсонської області є Голопристанська районна державна адміністрація Херсонської області, яка відповідно до делегованих районною радою повноважень, здійснює управління комунальним закладом, який безпосередньо підпорядковується відділу культури Голопристанської районної державної адміністрації.

До компетенції Уповноваженого органу управління належать повноваження:

2.2.1. Здійснення в межах бюджетних видатків фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, організація та проведення ремонту будівлі та приміщень, їх господарське обслуговування тощо;

2.2.2. Затвердження планового контингенту учнів закладу;

2.2.3. Затвердження структури закладу з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, за поданням відділу культури районної державної адміністрації з урахуванням пропозицій дирекції Голопристанської районної дитячої школи мистецтв Голопристанської районної ради Херсонської області;

2.2.4. Затвердження штатного розпису та кошторису закладу;

2.2.5. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладу;

2.2.6. Здійснення організаційно-методичного керівництва закладом;

2.2.7. Здійснення контролю за навчально-виховним процесом та координація роботи з іншими закладами району;

2.2.8. Затвердження річних планів роботи та річних звітів;

2.2.9. Розроблення та внесення на затвердження районній раді цільових програм;

2.2.10. Здійснення контролю за наданням закладом культурно-мистецьких послуг;

2.2.11. Погодження правил внутрішнього трудового розпорядку;

2.2.12. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, рішеннями Голопристанської районної ради та цим Статутом."

- пункт 2.11. доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямом діяльності можуть також проводити методичні та науково-методичні установи, в яких цей вид діяльності передбачений у статуті";

3) Розділ 3. "Організація навчально-виховного процесу":

- в абзаці другому пункту 3.10. після словосполучення "залежно від профілю" доповнити словом "закладу", словосполучення "педагогічних годин" замінити словосполученням "навчальних годин за робочими навчальними планами";

- абзац третій у пункті 3.10 викласти в новій редакції:

"Нормативом для розрахунку навчальних годин є робочі навчальні плани, розроблені керівником закладу в межах бюджетних призначень для організації навчально-виховного процесу.".

4) Розділ 4 "Учасники навчально-виховного процесу":

- в абзаці четвертому пункту 4.1 після слова "концертмейстери" доповнити словом "методисти";

- в абзаці восьмому пункту 4.2. слово "заняття" замінити словом "уроки";

- у пункті 4.8 слово "занять" замінити словом "уроків";

- у пункті 4.9. після словосполучення "педагогічні працівники" доповнити словами "(викладачі, концертмейстери, методисти)";

5) Розділ 5 "Управління закладом":

- у пункті 5.1. слово "підготовку" замінити словосполученням "підвищення кваліфікації", а після словосполучення "керівних кадрів" доповнити словосполученням "закладів освіти сфери";

- в абзаці дев'ятому пункту 5.3 слово "кредитів" замінити словосполученням "бюджетних коштів в межах бюджетних призначень";

- в абзаці четвертому пункту 5.6. слово "керівників" замінити словом "завідувачів" та словосполучення "окремих викладачів" замінити словосполученням "педагогічних працівників";

- пункт 5.12. викласти у новій редакції:

"За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, завідувачі яких призначаються наказом директора закладу за погодженням з відділом районної державної адміністрації у сфері культури.

Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм."

6) Розділ 6 "Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу" викласти у новій редакції:

- абзац третій пункту 6.2.:

"В межах бюджетних призначень бюджетні кошти спрямовуються керівником закладу на виконання робочих навчальних планів, матеріальні витрати, пов'язані з навчально-виховною роботою, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.";

- абзац перший пункту 6.3.:

"Розрахунок навчальних годин з визначенням педагогічних ставок, необхідних для виконання розроблених керівником робочих навчальних планів, складається в межах бюджетних призначень на плановий контингент учнів, установлений органом, у сфері управління якого перебуває заклад".

- абзац другий пункту 6.5.:

"кошти, отримані за надання платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796";

7) У тексті Статуту назву "Міністерство культури і туризму України" в усіх відмінках замінити назвою "Міністерство культури України";

2. Визначити Голопристанську районну державну адміністрацію Херсонської області уповноваженим органом по управлінню Голопристанською районною дитячою школою мистецтв Голопристанської районної ради Херсонської області.

3. Зобов'язати директора Голопристанської районної дитячої школи мистецтв Голопристанської районної ради Херсонської області Зибіна В.І. здійснити реєстрацію змін до статуту визначених цим рішенням відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань управління об’єктами комунальної власності та житлово-комунального господарства.

 

 

Голова районної ради В.О.Соловйов

 

proekt-pro-vnesennya-zmn-do-statutu-dityachoyi-shkoli-mistectv.doc [61 Kb] (cкачувань: 9) : 18 February 2016 в 13:51

 

 

 

 

Категорія: Рішення » Рішення районної ради VII скликання » 2016рік » Сесія №4-11 » Сесія4

Календар новин

«    Жовтень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги