Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про районний бюджет на 2016 рік

опубліковано: 22-02-2016, 15:48, переглядів: 1155,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

У К Р А Ї Н А

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

четвертої сесії VII скликання

 

від 16.02.2016 № 61

м. Гола Пристань

 

Про районний бюджет

на 2016 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», враховуючи висновки і рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району від 24.11.2015 та спільного засідання комісії з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району та робочої групи по підготовці IV сесії районної ради VII скликання від 10.02.2016, керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

 

вирішила:

 

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 219629150 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 216313750 гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 3315400 гривень згідно з додатком 1 до цього проекту;

- видатки районного бюджету в сумі 219629150 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 215920750 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 3708400 гривень;

- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 160000 гривень згідно з додатком 5 до цього проекту;

- надання кредитів зі спеціального фонду районного бюджету – 160000 гривень згідно з додатком 5 до цього проекту;

- профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 393000 гривень згідно з додатком 2 до цього проекту;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 393000 гривень згідно з додатком 2 до цього проекту.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у сумі 219629150 гривень, у тому числі по загальному фонду – 215920750 гривень та спеціальному фонду – 3708400 гривень, згідно з додатком 3 до цього проекту.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 100000 гривень.

4. Затвердити методику розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції на утримання окремих закладів соціально-культурної сфери) між районним бюджетом та бюджетами сільських рад на 2016 рік згідно з додатком 7 до цього проекту.

5. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільським бюджетам згідно з додатком 4 до цього проекту.

6. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 8 до цього проекту.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 1508000 гривень згідно з додатком 6 до цього проекту.

8. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 355000 гривень.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню Голопристанської районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

15. Доручити голові районної ради укласти угоди з сільськими головами, за погодженням з районною державною адміністрацією, як головним розпорядником коштів умов угоди, про надання з районного бюджету та отримання сільськими радами і використання за цільовим призначенням коштів іншої субвенції на утримання установ дошкільної освіти та закладів культури.

16. Доручити голові районної ради укласти угоди з міським головою, за погодженням з районною державною адміністрацією, як головним розпорядником коштів умов угоди, про отримання з міського бюджету і використання за цільовим призначенням коштів медичної субвенції та іншої субвенції на утримання Голопристанської дитячої школи мистецтв.

17. Доручити голові районної ради укласти угоду з міським головою та головою Великокардашинської сільської ради про отримання іншої субвенції від Великокардашинської сільської ради для її передачі Голопристанській міській раді на утримання дітей – мешканців Великокардашинської сільської ради в дошкільному навчальному закладі № 2 «Посмішка» м. Гола Пристань.

18. Не проводити фінансування видатків з районного бюджету до прийняття районних програм та внесення відповідних змін до діючих програм (за необхідністю):

- районна програма щодо фінансової підтримки районної газети "Голопристанський вісник" та забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- програма економічного, соціального та культурного розвитку Голопристанського району на 2016 рік;

- районна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 - 2020 роки;

- районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2018 роки.

19. Делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2016 рік.

20. Дозволити фінансовому управлінню Голопристанської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

21. Районній державній адміністрації:

1) Проводити фінансування Голопристанської районної школи мистецтв до 01.09.2016 та Голопристанської районної бібліотеки до 01.07.2016.

2) Вжити заходи щодо подальшого функціонування районної школи мистецтв та районної бібліотеки в межах наявного фінансування.

22. Встановити, що додатки № 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району.

 

 

Голова районної ради В.О.Соловйов

 

rshennya-2016.doc [55 Kb] (cкачувань: 21) : 22 February 2016 в 15:45

dodatok-1.xls [39 Kb] (cкачувань: 46) : 22 February 2016 в 15:47

dodatok-2.xls [29.5 Kb] (cкачувань: 42) : 22 February 2016 в 15:47

dodatok-3.xls [79 Kb] (cкачувань: 59) : 22 February 2016 в 15:47

dodatok-4.xls [37 Kb] (cкачувань: 33) : 22 February 2016 в 15:47

dodatok-5.xls [33.5 Kb] (cкачувань: 30) : 22 February 2016 в 15:47

dodatok-6.doc [57.5 Kb] (cкачувань: 28) : 22 February 2016 в 15:48

dodatok-7-metodika.doc [43.5 Kb] (cкачувань: 32) : 22 February 2016 в 15:48

dodatok-8.xls [34 Kb] (cкачувань: 26) : 22 February 2016 в 15:48

tablic-do-dodatku-7.xls [80 Kb] (cкачувань: 31) : 22 February 2016 в 15:48

 

 

 

 

Категорія: Рішення » Рішення районної ради VII скликання » 2016рік » Сесія №4-11 » Сесія4

Календар новин

«    Січень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги