Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про хід виконання районної програми «Здоров’я нації»

опубліковано: 14-11-2011, 15:24, переглядів: 1309,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

  


УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

   дев’ятої сесії районної ради VІ скликання      

 

від 26.05.2011№119

м. Гола Пристань

 

Про хід виконання районної

програми «Здоров’я нації»

на 2003 – 2011 роки

 

Заслухавши доповідь заступника голови районної державної адміністрації Олексюка О.В. «Про хід виконання районної програми «Здоров’я нації» на 2003 – 2011 роки», районна рада відзначає, що в районі по реалізації заходів районної програми проводиться певна робота.

До виконання заходів районної програми «Здоров’я нації» залучені управління відділи районної державної адміністрації, міськсільради району, комунальна організація, (установа, заклад) Голопристанська центральна районна лікарня, комунальне підприємство закладу охорони здоров’я Голопристанська центральна районна аптека № 14, Голопристанський районний відділ УМВС України в Херсонській області, ДАЇ районного відділу УМВС України в Херсонській області, районна організація Товариства Червоного Хреста України, благодійні фонди «Свята Ольга», «Мангуст», Голопристанська виправна колонія №7, районний центр зайнятості.

         З метою виконання державної політики у сфері охорони здоров’я при формуванні бюджету щороку збільшуються бюджетні асигнування на охорону здоров’я. Так на  2010 рік було виділено коштів 24835,9 тис. грн., на 201 – 26299,0 тис грн.

         В 2010 році для медикаментозного забезпечення населення району було передбачено 1760,0 тис. грн., на 2011 – 2712 тис. грн., в тому числі для придбання пільгових медикаментів – 520,0 тис. грн.

         В 2010 році комунальним підприємством закладу охорони здоров’я Голопристанська центральна районна аптека № 14 забезпечено ліками 2979 чоловік пільгової категорії населення району на суму – 530,1 тис. грн.  Районною аптекою надається благодійна допомога медикаментами та дезінфікуючими засобами дитячим садкам,  районній організації Товариства Червоного Хреста України. Постійно діють акційні знижки.

 

         В районі проводиться робота з реформування первинної медико-санітарної допомоги з впровадженням засад загальної практики сімейної медицини. В 2010 році Долматівська лікарська амбулаторія перепрофільована в амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

         Охоплені диспансерним наглядом онкохворі та хворі на цукровий діабет. В 2011 році в порівнянні з 2010 зменшилась кількість хворих, які мають ускладнення цукрового діабету на 2%. В районі створений державний реєстр хворих на цукровий діабет.

         При інфекційному відділенні Голопристанської центральної районної лікарні працює анонімний кабінет, де можна пройти обстеження на ВІЛ – інфекцію та інші інфекційні захворювання.

         Проводиться робота по виявленню туберкульозу у дорослого населення методом флюорографічного обстеження, обстеження мокроти на мікобактерії туберкульозу, постановки туберкуліно-діагностики.

         Проводиться санація дітей. В 2010 ріці за рахунок коштів районного бюджету ТОВ «Стоматологічна поліклініка» провела санацію школярів на суму 100,0 тис. грн.. в міських загальноосвітніх школах.

         У загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах забезпечується створення належних умов для зміцнення здоров’я дітей, їх психологічного та соціального благополуччя, витримується належний температурний режим, відповідно до законів України,  що регламентують ці вимоги. Учні 1 -4 класів відвідують по 3 уроки фізкультури. Для учнів середніх та старших класів, крім уроків фізичної культури та курсу «Захист Вітчизни», організовано роботу спортивних гуртків та секцій.

         Голопристанським районним центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді постійно проводяться профілактичні заходи, направлені на формування здорового способу життя. В 2011 році на реалізацію заходів соціальних програм з районного бюджету виділено 5000,00 грн., з них на заходи щодо популяризації здорового способу життя 1649,00 грн.

         Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральною районною лікарнею та структурними підрозділами районної державної адміністрації постійно висвітлюється на сторінках районної газети «Голопристанський вісник» питання з профілактики інфекційних та інших захворювань, методів їх виявлення та шляхів запобігання і лікування.

         З метою профілактики наркологічних захворювань лікарем-наркологом прочитано 234 лекції для учнівської молоді, батьків, педагогів, клієнтів центру зайнятості. Медичними сестрами проведено 204 профілактичні бесіди відвідачам наркологічного кабінету. Покращується взаємодія між наркологічною службою центральної районної лікарні та районним відділом УМВС України в Херсонській області.

         Відділом культури і туризму районної державної адміністрації в рамках програми «Здоров’я нації» проводяться профілактичні акції «Зроби свій вибір», «Вітрила щасливої молодості», «Тернистий шлях вибору», «Ми обираємо – нас вибирають», виховні бесіди «Правила поведінки молоді в громадських місцях під час проведення дискотеки», «Молодь і закон» тощо.

         В 2010 році в центральній районній бібліотеці проведено семінар в рамках національної програми забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих на 2009 – 2013 роки.

         Працівниками сільських клубних закладів постійно проводяться бесіди та лекції на теми «Шкідливість тютюнопаління», «Наркоманія та її наслідки», «Міфи і правда про СНІД».

         З метою пропагування здорового способу життя, попередження негативних проявів у молодіжному середовищі протягом 2010 року та І кварталу 2011 року проводилась робота щодо залучення молоді, дітей та дорослого населення у спортивних закладах. В 2010 році відділом у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації проведено 39 змагань районного рівня, в яких було залучено близько 2330 осіб.

         Під час оздоровчого сезону 2010 року у позаміських таборах було оздоровлено 141 дитину, у тому числі 34 у МДОЦ «Артек» та ДОЦ «Молода гвардія». Пришкільними таборами відпочинку охоплено  2306дітей.

         В поточному році проводиться активна робота по підбору дітей пільгових категорій для оздоровлення їх у позаміських таборах.

         Разом з тим у виконанні заходів зазначеної програми мають місце недоліки.

Дуже на низькому рівні матеріальна база медичних закладів, що прийняті у спільну власність територіальних громад району.

         Не проведена робота по оформленню земельних ділянок під будівлями закладів охорони здоров’я в сільські місцевості.

         Проблемою в районі залишається тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, недостатній рівень знань молоді про пагубну дію наркотиків на організм людини, недостатня фінансова підтримка програм та проектів протидії захворювання на туберкульоз, профілактичні та культурно-масові заходи.

Враховуючи вищевикладене, висновки і рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства,праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями та робочої групи по підготовці сесії від 20.05.2011 № __, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

1. Інформацію заступника голови районної державної адміністрації Олексюка О.В. «Про хід виконання районної програми «Здоров’я нації» на 2003 – 2011 роки взяти до відома.

З метою усунення недоліків,що мають місце у виконанні вищезазначеної програми рекомендувати

2. Міськсільрадам

2.1. В ІІІ кварталі 2011 року винести на розгляд сесії та постійних комісій виконання сільської програми «Здоров’я нації».

2.2. Забезпечити належний технічний стан водозабірних споруд, інвентаризацію та паспортизацію сміттєзвалищ.

         2.3. Для поліпшення матеріально-технічного стану спортивних споруд та майданчиків, вжити заходи щодо належного їх утримання та залучення позабюджетних коштів на ці цілі.

         2.4. Надавати допомогу командам-переможцям обласних та районних спортивних змагань.

         2.5. Про виконання пунктів 2.1 – 2.4 цього рішення інформувати районну раду в термін до 01.09.2011.

3. Районній державній адміністрації.

3.1. Постійно здійснювати дієвий контроль за виконанням заходів програми через відповідні служби.

         3.2. Винайти можливість поетапного фінансування на проведення ремонтів медичних закладів, що прийняті у спільну власність територіальних громад району відповідно до запиту комунальної організації, (установи, закладу) Голопристанська центральна районна лікарня від 12.03.2011            № 54/248.

         3.3. Вивчити питання удосконалення спортивної бази району, її розширення та модернізації. Пропозиції надати районній раді в термін до 01.08.2011.

     4. Відділу освіти районній державній адміністрації:

     4.1. Приділяти більше уваги  утриманню та розвитку позашкільних спортивних закладів.

     4.2. Щорічно проводити поглиблений медогляд всіх дітей на місцях з виїздом бригад лікарів до сільських шкіл.

     4.3. Приділяти більше уваги вихованню у дітей та підлітків принципів гуманізму, духовності, моральності, формування навичок фізичного та духовного самовдосконалення, вчасно виявляти творчо обдарованих дітей та сприяти розкриттю їх здібностей у спорті, туризмі, мистецтві, технічній творчості, із залученням до спортивної та культурно-мистецької діяльності.

    4.4. Покращити якість щоденного гарячого харчування, привести у відповідність до норм.

    5. Відділу культури та туризму районної державної адміністрації. центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.

    5.1. Активізувати проведення

         - спільних профілактичних заходів щодо попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі;

         - навчальних семінарів-тренінгів з питань популяризації здорового способу життя.

    6. Комунальній організації, (установі, закладу) Голопристанська центральна районна лікарня в термін до 01.09.2011 визначити потребу коштів для виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна сільських закладів охорони здоров’я а також на земельні ділянки під цими об’єктами та подати в районну державну адміністрацію для врахування при формуванні районного бюджету на 2012 рік.

    7. Рекомендувати Голопристанській районній санітарно-епідеміологічній станції посилити контроль за станом водозабірних споруд, додержанням їх санітарно-гігієнічних норм та якістю питної води.

     8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства,праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями.

 

 

Голова районної ради                                                         Г.В.Попов

 

rshennya-pro-hd-vikonannya-zdorovya-nacyi.doc [53.5 Kb] (cкачувань: 5) : 14 November 2011 в 15:23

Теги: УКРА

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2011 рік » Сесія №7-16 » Сесія № 9

Календар новин

«    Січень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги