Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

П Р О Т О К О Л № 9/1 спільного засідання постійної комісії мандатної з питань регламенту, депутатської діяльності та етики та робочої групи по підготовці чергової сесії районної ради VII скликання

опубліковано: 25-10-2016, 09:48, переглядів: 528,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

П Р О Т О К О Л № 9/1

спільного засідання постійної комісії мандатної з питань регламенту,  депутатської діяльності та етики та робочої групи по підготовці чергової сесії районної ради VII скликання

 

19 жовтня 2016 року                                                  Депутатська кімната

м. Гола Пристань                                                                 10-00

 

Присутні: 

Погорільська Меланія Броніславівна - депутат районної ради VII скликання, голова постійної комісії мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, голова робочої групи по підготовці чергової сесії районної ради VII скликання;

     Члени комісії та робочої групи: 

Шишкін Володимир Сергійович - депутат районної ради VII скликання, секретар постійної комісії;

Федотов Валерій Васильович - депутат районної ради VII скликання; Холодняк Віталій Миколайович - депутат районної ради VII скликання; Бондар Петро Павлович - депутат районної ради VII скликання;

Санашвілі Олег Отарович - депутат районної ради VII скликання;

Чумак Микола Миколайович - депутат районної ради VII скликання; Коломієць Димитрій Васильович - депутат районної ради VII скликання; Загороднюк Андрій Іванович - депутат районної ради VII скликання;

Басараб Іван Кирилович - заступник голови районної ради;

Мануйленко Тетяна Вікторівна - депутат районної ради VII скликання; Васильєва Людмила Миколаївна - депутат районної ради VII скликання; Александрова Тетяна Миколаївна - керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

Бишок Юлія Григорівна - начальник відділу організаційної роботи виконавчого апарату районної ради;

Григоркін Олександр Володимирович - головний редактор комунального підприємства редакція газети «Голопристанський вісник»;

   Відсутні з поважних причин: 

Санін Олександр Сергійович - депутат районної ради VII скликання, заступник голови постійної комісії;

Пинзару Наталія Вікторівна - депутат районної ради VII скликання; .

 

         На засіданні комісії та робочої групи присутні:

Дімова Жанна Омелянівна - головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату районної ради;

Кушнаренко Наталія Іванівна - головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату районної ради, куратор постійної комісії мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики;

Членам постійної комісії та робочої групи роздано порядок денний, регламент роботи комісії, звіт голови районної ради про роботу відповідно до вимог чинного законодавства в друкованому вигляді та проект Регламенту районної ради VII скликання у новій редакції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про рекомендації районній раді щодо затвердження звіту голови районної ради про роботу відповідно до вимог чинного законодавства.

Доповідає: голова постійної комісії мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, голова робочої групи по підготовці чергової сесії районної ради VII скликання Погорільська М. Б.

  2. Про рекомендації районній раді щодо затвердження Регламенту Голопристанської районної ради VII скликання в новій редакції.

Доповідає: голова постійної комісії мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, голова робочої групи по підготовці чергової сесії районної ради VII скликання Погорільська М. Б.

Співдоповідач: депутат районної ради VII скликання Бондар П. П.

  3. Про рекомендації районній раді щодо затвердження розпоряджень голови районної ради, що видані в міжсесійний період.

Доповідає:   керуючий справами виконавчого апарату районної ради

Александрова Т. М.

 

Регламент роботи спільного засідання постійної комісії та робочої групи:

Доповідачу з першого питання: до 20 хвилин;

Доповідачу з другого питання: до 10 хвилин;

Співдоповідачу: до 7 хвилин;

Виступаючим: до 5 хвилин

 

1.Слухали:

Погорільську М. Б. - голову постійної комісії мандатної з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, яка зазначила що звіт голови районної ради про роботу відповідно до вимог чинного законодавства роздано всім членам

постійної комісії та робочої групи. Всі мали можливість з ним ознайомитися. Доповнень, зауважень та пропозицій ніяких не надійшло. Доповідач, голова районної ради Соловйов Віталій Олександрович, відсутній з поважних причин (на колегії обласної державної адміністрації). Запропонувала членам робочої групи виступити в обговоренні звіту.

 

Виступили:

Басараб І. К, заступник голови районної ради та Александрова Т. М.. керуючий справами виконавчого апарату районної ради, члени робочої групи по підготовці чергової сесії районної ради VII скликання, які запропонували всі пропозиції до звіту голови районної ради надавати в робочому порядку в письмовому вигляді.

Погорільська М. Б., голова постійної комісії та робочої групи, яка запропонувала членам комісії та робочої групи прийняти висновки і рекомендації.

Прийнято висновки і рекомендації № 9/1/1 (додаються).

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.Слухали:

Погорільську М. Б. - голову постійної комісії мандатної з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, робочої групи по підготовці чергової сесії районної ради VII скликання, яка проінформувала присутніх про роботу над Регламентом районної ради VII скликання у новій редакції, зазначивши, що на другій сесії районної ради VII скликання затверджений Регламент районної ради VII скликання.

  Протягом року змінювалась законодавча база, двічі вносились зміни до Регламенту.

  Виникла необхідність узагальнити всі зміни та затвердити Регламент в новій редакції.

  Юридичний відділ виконавчого апарату районної ради із залученням депутатів районної ради опрацював нову редакцію Регламенту, враховуючи всі пропозиції депутатів, які надходили.

 

  Виступили:

  Бондар П. П, депутат районної ради, член робочої групи по підготовці чергової сесії районної ради VII скликання, який надав ряд пропозицій по внесенню змін до Регламенту районної ради VII скликання в новій редакції, а саме:

- пункт 1.1.4 глави 1 розділу 1 після слова «Ради» доповнити висловом «президії, постійні комісії» та після слова «відкрито» доповнити висловом «і є гласними»;

-  пункт 4.3.15 глави 3 розділу 4 після слів «на засіданнях районної ради та її органів» доповнити висловом «іншою мовою, зрозумілою для присутніх»;

-  пункт 2.1.7 глави 1 розділу 2 абзац 2 після слів «виконавчий апарат районної ради» доповнити висловом «або голову районної ради»;

-  пункти 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 глави 2 «Заступник голови районної ради» розширити згідно вимог ст.56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-  пункт 4.1.5 глави 1 розділу 4 абзац 2 доповнити висловом «враховуючи, що Голопристанський район є приграничним, під час запровадження надзвичайного чи військового стану сесія скликається негайно та проводиться в триденний термін»;

-  главу 1 розділу 4 «Сесії районної ради» доповнити пунктом 4.1.9 «Перша сесія районної ради»;

-  главу 3 розділу 3 доповнити переліком постійних комісій районної ради;

-  в пункті 3.1.1 глави 1 розділу 3 опрацювати розширення повноважень голови районної ради відповідно до ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-  з пункту 2.3.1 глави 3 розділу 2 виключити третє речення: «До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції»;

- розділ 3 «Посадові особи та органи районної ради, порядок їх формування» доповнити главою 5 «Виконавчий апарат районної ради» відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні»;

- пункт 2.1.8 глави 1 розділу 2 доповнити підпунктом 19 такого змісту: «Депутат має право оголошувати тексти власних заяв, повідомлень, пропозицій».

 

Мануйленко Т. В., депутат районної ради, член робочої групи по підготовці чергової сесії районної ради VII скликання, яка підтримала всі пропозиції депутата районної ради Бондара П. П. та запропонувала дуже уважно опрацювати їх, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства.

 

Погорільська М. Б., голова постійної комісії та робочої групи, яка запропонувала членам комісії та робочої групи прийняти висновки і рекомендації з урахуванням внесених доповнень і пропозицій.

 

Прийнято висновки і рекомендації № 9/2/1 (додаються).

Голосували: «за» - одноголосно.

 

З.Слухали:

Александрову Т.М., керуючого справами виконавчого апарату районної ради, члена робочої групи по підготовці чергової сесії районної ради VII скликання, щодо затвердження розпоряджень голови районної ради, що видані в міжсесійний період, відзначивши, що в міжсесійний період головою районної ради було видано два розпорядження, а саме:

  - розпорядження голови районної ради від 07 жовтня 2016 року №21 - в «Про частину щорічної основної відпустки Соловйова В. О.»;

  - розпорядження голови районної ради від 11 жовтня 2016 року №22 - в «Про додаткову оплачувану відпустку Соловйова В. О.»

  Було запропоновано рекомендувати районній раді затвердити розпорядження голови районної ради, що видані в міжсесійний період.

 

Виступили:

Погорільська М. Б., голова постійної комісії та робочої групи, яка запропонувала членам комісії та робочої групи прийняти висновки і рекомендації з даного питання.

Прийнято висновки і рекомендації № 9/3/1 (додаються).

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

Голова комісії та робочої групи:                      М.Б.Погорільська

 

Секретар комісії                                                 В.С.Шишкін

Категорія: Комісії » Постійні комісії районної ради VII скликання » Мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики

Календар новин

«    Листопад 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року.

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року.

 

         В цей ...

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада