Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про організацію виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних"

опубліковано: 15-12-2011, 08:54, переглядів: 1508,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від   01.12.2011  № 58-р

м. Гола Пристань

Про організацію виконання вимог

Закону України "Про захист персональних даних"

 

       З метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних, урегулювання відносин, пов'язаних з їх захистом під час обробки, забезпечення для кожної людини її права на недоторканість особистого життя, зокрема щодо збирання інформації про особу у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", керуючись статтею 55, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

         1. Визначити відповідальними за організацію робіт із забезпечення захисту персональних даних в базах персональних даних при їх обробці:

         1.1.бази персональних даних "Кадри" – керуючого справами виконавчого апарату районної ради Александрову Тетяну Миколаївну;

         1.2.бази персональних даних "Бухгалтерія" – начальника відділу обліково-економічної роботи та господарської діяльності, головного бухгалтера Квасницьку Ольгу Василівну.

         2.  Структурним підрозділам виконавчого апарату районної ради, які є розпорядниками інформації з персональних даних:

         2.1.забезпечити використання інформації про персональні дані фізичних та юридичних осіб лише за згодою їх власників, не допускати доступу сторонніх осіб, що може призвести до розголошення або втрати інформації, обробку, зберігання та використання у відповідності до чинного законодавства;

         2.2.у разі, якщо інформація про персональні дані, яка стосується юридичних осіб або фізичних осіб, має бути використана у документах районної ради, забезпечити отримання згоди або відмови про її оприлюднення від її власників або розпорядників, яким належить право розпоряджатися персональними даними, власником яких є інша особа (додаток № 1);

         2.3.встановити, що у випадку вмотивованої, зокрема письмової, відмови юридичних або фізичних осіб з будь-яких причин, інформація про цю особу не оприлюднюється.

         3. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Александровій Тетяні Миколаївні:

         3.1.у десятиденний термін забезпечити внесення змін до посадових інструкцій працівників, на яких покладено обов'язок виконувати, організовувати та контролювати роботу, пов'язану із захистом персональних даних;

         3.2.ознайомити з даним розпорядженням та попередити працівників виконавчого апарату районної ради про своєчасне повідомлення відповідальних осіб, визначених п. 1.1. даного розпорядження про зміну відомостей, які подаються для реєстрації бази персональних даних у визначений законодавством термін;

         3.3.отримати від працівників виконавчого апарату районної ради, які прийняті після 1 січня 2011 року письмову згоду про використання персональних даних, власниками яких є працівники виконавчого апарату районної ради та інформація про персональні дані яких підлягає обробці, зберіганню та використанню в базах персональних даних районної ради.

         4.  Затвердити зразок типової згоди щодо надання дозволу або відмови суб'єкта персональних даних на їх обробку, зберігання та використання (додаток № 2).

         5. Начальнику відділу організаційної роботи виконавчого апарату районної ради Комарову Володимиру Григоровичу оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті районної ради.

         6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Басараба Івана Кириловича.

Голова районної ради                                                                Г.В. Попов

                                                                           Додаток № 1

                                                                                              до розпорядження голови

                                                                                              районної ради

                                                                                              від 01.12.2011 № 58-р

ВІДМОВА

на обробку персональних даних фізичних

та юридичних осіб в документах районної ради

Я, _________________________________________________________________,

(П. І. Б.)

(народився "____"__________19___року, паспорт серії____№_______) шляхом

підписання цього тексту, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року, № 2297-УI з метою виконання Голопристанською районною радою владних повноважень, визначених Конституцією України за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відмовляю районній раді при обробці моїх персональних даних в документах районної ради на їх оприлюднення. Із змістом Закону України "Про захист персональних даних" ознайомлений.

 

"_____"____________20___року, _______________________ (_______________)

Особу та підпис_________________________ перевірено.

Відповідальна особа__________________________________ (_______________)

М.П.

ЗГОДА

на обробку персональних даних фізичних

та юридичних осіб в документах районної ради

 

Я, _________________________________________________________________,

(П. І. Б.)

(народився "____"__________19___року, паспорт серії____№_______) шляхом

підписання цього тексту, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року, № 2297-УI з метою здійснення Голопристанською районною радою владних повноважень, визначених Конституцією України за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", надаю згоду районній раді на обробку моїх персональних даних в документах районної ради, в тому числі, на їх оприлюднення. Із змістом Закону України "Про захист персональних даних" ознайомлений.

 

"_____"____________20___року, _______________________ (_______________)

Особу та підпис_________________________ перевірено.

Відповідальна особа__________________________________ (_______________)

М.П.

                                                                                                Додаток № 2

                                                                                              до розпорядження голови

                                                                                              районної ради

                                                                                              від 01.12.2011 № 58-р

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, _____________________________________________________________________ ,

(П. І. Б.)

(народився «____» ____________ 19___ року, паспорт серії ___ №____________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року  № 2297-УІ, надаю згоду _______________________________________________________________________________)

(повна назва володільця, суб’єкта господарювання)

на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі (Управлінню кадрів, Департаменту по роботі з персоналом, менеджеру з персоналу тощо) уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.

«____» ____________ 20___ року, __________________________  (____________________)

Особу та підпис ________________________ перевірено

Відповідальна особа ______________________________________  (____________________)

М. П.

Я, ________________________

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

 

«___» _________ 20___ року.

______________________

(підпис)

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних (назва володільця, суб’єкта господарювання) з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.


Категорія: Архів

Календар новин

«    Січень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги