Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про районний бюджет на 2012 рік

опубліковано: 11-01-2012, 09:03, переглядів: 1315,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

шістнадцятої сесії районної ради VI скликання

 

від 30.12.2011 № 192

м. Гола Пристань

 

Про районний бюджет

на 2012 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

в и р і ш и л а:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 179445300 гривень.

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити у сумі 177107300 гривень, спеціального фонду бюджету – у сумі 2338000 гривень (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 179445300 гривень за функціональною структурою бюджету, у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 175705070 гривень та видатків спеціального фонду у сумі 3740230 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1402230 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 9).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1402230 гривень (додаток № 9).

5.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100000 гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2012 рік:

- дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 14216300 гривень;

- додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів району у сумі 422700 гривень, яка розподілена між районним бюджетом та бюджетами міста і сіл району відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 грудня 2011 року № 798 „Про розподіл додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 2012 рік”;

- іншої субвенції міській та сільським радам на здійснення фінансової підтримки спортивних споруд у сумі 579000 гривень;

- субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності у сумі 104700 гривень;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1446000 гривень.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету (постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132) згідно із додатком № 4 до цього рішення.

Суми дотації вирівнювання недоодержані згідно з помісячним розписом районного бюджету перераховуються управлінням Державного казначейства України в Голопристанському районі на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок фактичних надходжень районного бюджету не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним.

8. Установити, що у 2012 році розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом і бюджетами територіальних громад сіл та міста районного значення проведено у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України, формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл і міста районного значення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149 „Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” та коефіцієнтів, частки нормативів бюджетної забезпеченості встановлених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 грудня 2011 року № 833 „Про встановлення коефіцієнтів для формульного розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом, міським та сільськими бюджетами району на 2012 рік”, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

9. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 100000 гривень.

10. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1050300 гривень (додаток № 6).

Фінансування районних програм термін дії яких закінчився, здійснювати у 2012 році після подання районною державною адміністрацією проектів районних програм на сесію районної ради та відповідного їх затвердження.

12. Установити на 2012 рік обсяг повернення кредитів, наданих для надання їх індивідуальним сільським забудовникам, обласним фондом „Власний дім” до спеціального фонду районного бюджету у сумі 130000 гривень та розподіл надання кредитів обласному фонду „Власний дім” для індивідуальних сільських забудовників, із спеціального фонду районного бюджету у сумі 130000 гривень (додаток № 7).

13. Затвердити прогноз районного бюджету на 2013 та 2014 роки (додаток № 8).

14. Районній державній адміністрації в ході виконання районного бюджету за 2012 рік вишукати додаткові кошти на фінансування насамперед захищених статей видатків бюджетних закладів відділу освіти районної державної адміністрації і відділу культури і туризму районної державної адміністрації, які не забезпечені в повному обсязі бюджетними асигнуваннями на час формування районного бюджету на 2012 рік.

15. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16. Надати право районній державній адміністрації у разі виникнення тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних з тимчасовим дефіцитом коштів на фінансування захищених статей видатків, отримувати короткотермінові позички на їх покриття в Головному управлінні Державного казначейства в Херсонській області, та у разі незабезпечення виконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень обсягів доходів на 2012 рік, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, - середньострокові позики за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, згідно порядку та умов визначених Кабінетом Міністрів України.

17. З метою забезпечення необхідних умов функціонування дошкільних закладів та забезпечення дітей району дошкільною освітою для відкриття по Рибальчеській сільській раді однієї групи дошкільного навчального закладу при загальноосвітній школі, відкриття дошкільного навчального закладу в Старозбур’ївській сільській раді розрахунком обсягу міжбюджетних трансфертів між районним, міським та сільськими бюджетами по Голопристанському району на 2012 рік (додаток № 5, таблиця № 5) передбачено кошти на розвиток дошкільної освіти сільських рад відповідно в сумах 24700 гривень і 66400 гривень.

В разі, якщо цими сільськими радами кошти, що розраховані на розвиток дошкільної освіти, не будуть використані за призначенням, їх необхідно повернути в районний бюджет в термін до 01 вересня 2012 року для перерозподілу між іншими місцевими радами району.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету та фінансів, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва та курортно-туристичної діяльності.

19. Встановити, що додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова районної ради Г.В.Попов

 

rshennya-pro-b-t-na-2012.doc [63.5 Kb] (cкачувань: 7) : 11 January 2012 в 08:59     dodatok-1.xls [119 Kb] (cкачувань: 9) : 11 January 2012 в 09:00   dodatok-32-pra.xls [188.5 Kb] (cкачувань: 9) : 11 January 2012 в 09:00   dod-4-transferti.xls [24 Kb] (cкачувань: 8) : 11 January 2012 в 09:01   dodatok-5.doc [88.5 Kb] (cкачувань: 9) : 11 January 2012 в 09:01   tabl-1-3-4-5-do-dod-5.xls [178.5 Kb] (cкачувань: 13) : 11 January 2012 в 09:02   tablicya-2-dod5.xls [60.5 Kb] (cкачувань: 10) : 11 January 2012 в 09:02     dod-6-programi-2012.doc [61 Kb] (cкачувань: 6) : 11 January 2012 в 09:02     dod7.xls [21 Kb] (cкачувань: 9) : 11 January 2012 в 09:03   dod-8.doc [94.5 Kb] (cкачувань: 6) : 11 January 2012 в 09:03

 

 

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2011 рік » Сесія №7-16 » Сесія № 16

Календар новин

«    Липень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, населення, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, третьо, управл, щодо

Показати всі теги