Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Питання - відповідь

опубліковано: 22-08-2017, 10:10, переглядів: 562,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

   1. Добрий день! Прошу пояснити мені, що буде з моєю пільговою пенсією після введення нової пенсійної реформи. Я маю пільгову пенсію медпрацівника за вислугою років. На сьогодні,  виплата пенсії припинена, оскільки я продовжую працювати за спеціальністю. Чи буде збережена пенсія надалі або чи потрібно переходити на неї до введення цієї реформи?

 

  Відповідно до статті 7 Закону України “Про пенсійне забезпечення”,  пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку. Після звільнення з роботи виплата призначеної пенсії відновлюється.

Відповідно до статті 22 Конституції України, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

 

  2. Роз'ясніть, будь-ласка, порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

  Відповідно до  пункту 2.1 розділу II  Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25.11.2005 № 22-1, для призначення пенсії надаються: 

  1. паспорт, документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

   2. трудова книжка та документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637. За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, структурний підрозділ, відповідальний за ведення персоніфікованого обліку, надає структурному підрозділу, відповідальному за призначення пенсії, довідку з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування .

  За період роботи до 01 січня 1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього СРСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

  Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01 липня 2000 року підтверджується довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01 січня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01 січня 2004 року - довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

  Період перебування на інвалідності у зв’язку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії.

  Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01 січня 2010 року на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01 січня 2010 року - довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку;

  3. для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

  У разі якщо страховий стаж починаючи з 01 липня 2000 року становить менше 60 місяців, особою подається довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

  При призначенні пенсії за віком із застосуванням норм статті 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надається посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09 березня 1988 року № 122, або довідка військової частини, у складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об’єкт, де особою виконувались роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видана органами місцевого самоврядування (підприємствами, установами, організаціями).

 

  3.  Як бути в такій ситуації: пенсіонер несвоєчасно повідомив  про працевлаштування, виникла переплата пенсійних коштів. Під час подання заяви з повідомленням про працевлаштування він дав згоду на утримання переплати одноразово. Пенсія  949,00грн, а нарахована переплата пенсії становить біля 495,00грн. Поясніть будь-ласка, як буде правомірно відраховуватися переплата: уся сума  (у цьому разі 52%) одноразово чи, згідно зі статтею 50 Закону України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування”,  щомісяця по 20% від пенсії?

 

  Відповідно до статті 50 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

  Відрахування з пенсії провадяться в установленому законом порядку на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

  Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що належить пенсіонерові до виплати.

  З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру: на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

  З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

 

  Враховуючи зазначене, якщо пенсіонер у разі працевлаштування на роботу  несвоєчасно повідомив органи Пенсійного фонду, надміру виплачені пенсійні кошти  відраховуються в розмірі 20 % пенсії на підставі розпорядження управління Фонду без згоди на це пенсіонера.

  У даному випадку, якщо пенсіонер за власним бажанням надав письмову згоду на утримання    100%    зайво виплачених  пенсійних коштів,  переплата пенсії  в сумі 459,00 грн  буде відшкодована  одноразово повністю.

 

 

  4. Під час навчання в медичному інституті періодично працював у нічні зміни. Чи зараховується до спеціального стажу, який дає право на пенсію за вислугу років, час навчання   в медінституті, час роботи ?

 

  Відповідно до пункту “е” статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” (далі -Закон) право на пенсію за вислугу років мають  працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 2015 - не менше 25 років та після цієї дати, а саме:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців.

  Водночас, збережено право на призначення пенсії по вислузі років незалежно від віку особам, які мали вислугу років відповідної тривалості станом на 01.04.2015 або на 01.01.2016 -  працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, в яких є спеціальний стаж роботи на 01.04.2015 - 25 років або на 01.01.2016 - 25 років 6 місяців,  мають право на призначення пенсії за вислугу років при зверненні в будь - який час незалежно від віку. 

  Перелік  закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту  і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (далі - Перелік), затверджений  Кабінетом  Міністрів України від 04.11.1993 №909.

   Згідно зі ст. 62 Закону України “Про пенсійне забезпечення” основним документом, що підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка. У разі, якщо за записами трудової книжки  має місце робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених вищезазначеним Переліком, цей стаж роботи зараховується  до спеціального стажу.

  Стосовно навчання.

  Пунктом “д” статті 56 Закону передбачено, що до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію  зараховується  навчання у вищих  і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації, в аспірантурі , докторантурі і клінічній ординатурі (до дня набрання чинності Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” - 01.01.2004 року).

Враховуючи зазначене, час навчання в медичному інституті до спеціального стажу не зараховується.

 

   5. Маю 15 років загального стажу, з яких 13 років працювала на Крайній Півночі. Чи матиму право на достроковий вихід на пенсію за віком?

 

  Відповідно до положень Тимчасової Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення від 15.01.1993, особи, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав мають право на пенсію по старості (за віком):

чоловіки - по досягненні 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років,

жінки - по досягненні 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років.

Отже, право на достроковий вихід на пенсію у Вас відсутнє.

 

   6. Скажіть, будь ласка, чи має право інвалід ІІ групи від загального захворювання на встановлення доплати до пенсії за нагороди померлого батька?

  Відповідно до статті 6 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” у разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги відповідно до статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені в статті 36 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, у тому числі діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, мають право на встановлення надбавки до пенсії у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.

 

   7. Скажіть, будь ласка, чи прив'язана пенсія за віком до розміру прожиткового мінімуму?

    Розмір пенсії обчислюється індивідуально та залежить від 3-х показників: коефіцієнта страхового стажу, індивідуального коефіцієнта заробітку та середньої заробітньої плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Відповідно до статті 28 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі - Закон), мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

  За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

  За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено частиною першою цієї статті, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

  Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим частини першої цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом.

  Отже, від розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, залежить мінімальний розмір пенсії та доплата за понаднормативний стаж для осіб, у яких основний розмір пенсії більший мінімального.

Категорія: Інформація

Календар новин

«    Грудень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року.

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року.

 

         В цей ...

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада