Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Рішення про програму індивідуального будівництва

опубліковано: 30-01-2012, 13:46, переглядів: 1523,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

УКРАЇНА

      ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

     ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                      Р І Ш Е Н Н Я                     

 ­­­­­­­­­­­­­­сімнадцятої сесії районної ради VI скликання

 

від 26.01.2012 №  193

м. Гола Пристань

 

 

Про районну програму індивідуального

житлового будівництва на селі та поліпшення

житлових умов сільського населення "Власний

дім" на 2012 – 2020 роки

 

       З метою поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського   населення, реалізації заходів, спрямованих на відродження села шляхом підвищення життєзабезпечення сільського населення, враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села, екології та раціонального використання природних ресурсів від 23.12.2011 № 8/5, керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

 

в и р і ш и л а:

1. Затвердити районну програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012 – 2020 роки.

2.  Районній державній адміністрації:

-   здійснювати контроль за  виконанням заходів програми;

-   щорічно інформувати районну раду про виконання заходів програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села, екології та раціонального використання природних ресурсів та з питань планування, бюджету та фінансів, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва та курортно-туристичної діяльності.

 

 

Заступник голови районної ради                             І.К.Басараб

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сімнадцятої

сесії районної ради

VI скликання

 від 26.01.2012 № 193

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення

житлових умов сільського населення "Власний дім"

на 2012-2020 роки 

 

 

ВСТУП

 

Районна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 жовтня 2011 року № 612 "Про проект регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки", згідно із Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року  № 1158.

 

I. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації

3

Відповідальний виконавець Програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації

4.

Учасники Програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації, сільські ради

(за згодою), обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва

на селі (за згодою)

5.

Термін реалізації Програми

2012-2020 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

2520,0 тис.гривень

державний бюджет

1260,0 тис.гривень

районний бюджет

630,0 тис.гривень

сільські бюджети

630,0 тис.гривень

7.

Основні джерела фінансування Програми

Державний, районний та сільські бюджети

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

 

Відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" та Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211 (зі змінами та доповненнями), в районі вже понад 12 років успішно реалізовується районна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім", якою визначено можливість розв’язання однієї з найважливіших проблем району – забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом надання сільським мешканцям довгострокових пільгових кредитів під 3% річних та безвідсоткових кредитів сім’ям, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, на будівництво, добудову, придбання житла та спорудження інженерних мереж (газифікація та водозабезпечення житлових будинків, електроопалення), з терміном погашення до 20 років, а молодим та неповним сім’ям – до 30 років. Кредити надаються на підставі клопотань органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації, згідно з відповідними регіональними правилами, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 березня 2010 року № 244. Дані регіональні правила розроблено на підставі Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року            № 1597, з урахуванням місцевих умов.

Районна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" впроваджується за сприянням обласної державної адміністрації та обласної ради. Її реалізацію здійснює Херсонський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд).

На сьогодні Програма, завдяки своїй багатогранності та доступності, набула значної популярності серед сільського населення, отримала визнання та підтримку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Вона є практично єдиною реальною можливістю для поліпшення умов проживання на селі.

Програма розроблена для поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, подальшого провадження державної політики розвитку сільських населених пунктів, спрямованої насамперед на підвищення рівня інженерного облаштування села (газифікація, водопостачання, електроопалення), що сприятиме привабливості села для життєдіяльності та створить передумови для будівництва і придбання житла в сільській місцевості.

Пріоритетним напрямом реалізації Програми, як і в попередні роки, залишається надання пільгових кредитів сільським мешканцям на газифікацію житла із спорудженням газопровідних мереж з максимальним задоволенням потреб для отримання кінцевого результату.

Програма є складовою частиною Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158. Її реалізація тісно пов'язана з виконанням районної програми розвитку та вдосконалення газорозподільної системи Голопристанського району на 2011-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 березня 2011 року № 97, де основними джерелами фінансування заходів зі спорудження газопровідних мереж та газифікації житла визначено кошти обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за програмою "Власний дім".

Житлова проблема на селі та відсутність умов для підвищення рівня продуктивної зайнятості сільського населення залишаються одними з найгостріших соціально-економічних питань району.

На даний час спостерігається відтік молоді з сільської місцевості, головною причиною чого є відсутність належних житлових умов та робочих місць. Рівень інженерного забезпечення існуючого житлового фонду в сільській місцевості залишається вкрай низьким. По Голопристанському району, з 53 населених пунктів газифіковано лише 7, що становить 13,71% від їх загальної кількості. Залишається критичною ситуація з водозабезпечення. Для переважної більшості селян оброблення землі та ведення господарства є основними або додатковими засобами існування, і тому можливість благоустрою садиби із забезпеченням всіма необхідними комунікаціями, створення належних умов для діяльності, розвитку особистого селянського господарства – один з основних факторів підвищення рівня життя на селі, стримування міграції населення за межі сільської місцевості.

Для вирішення питань, пов’язаних з будівництвом та придбанням житла на вторинному ринку в сільській місцевості, необхідно насамперед підвищити привабливість сільських населених пунктів, забезпечивши їх водопостачанням та газифікацією. Тому потребує продовження діяльність за пріоритетним напрямом Програми – газифікація сільських населених пунктів району шляхом пільгового кредитування.

Разом з тим, низький рівень платоспроможності населення, високі відсоткові ставки банків за користування кредитами та зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг, енергоносіїв не дозволяють селянам самостійно розв'язувати власні житлові проблеми (будівництво нового житла, придбання житла на вторинному ринку та його інженерного облаштування).

Певною мірою на розв’язання цих проблем спрямована Програма, адже забезпечення селян пільговими кредитними ресурсами є головним чинником активізації індивідуального житлового будівництва на селі, розвитку особистого селянського господарства, підвищення самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села.

 

III. Аналіз стану виконання програми індивідуального житлового

будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" Голопристанського району за 1999-2011 роки

 

Реалізація Програми дозволила створити передумови для активізації виробничої діяльності підприємств будівельної індустрії, підрядних будівельних організацій та підприємств переробної промисловості, значно поліпшити демографічну ситуацію на селі, умови життя сільських трудівників, сприяла розвитку сільськогосподарського виробництва.

Програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" Голопристанського району на 2007-2011 роки затверджена рішенням районної ради від 29 березня 2007 року              № 91 (із змінами та доповненнями) передбачала поліпшення житлово-побутових умов 816 сільських сімей. Для виконання прогнозних обсягів Програми планувалося залучення 1175,00 тис.гривень за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевих бюджетів, а також із залученням інших джерел фінансування, в тому числі коштів суб’єктів господарської діяльності, незаборонених законодавством і населення.

Починаючи з 1999 року, за час провадження в районі Програми, Херсонським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Голопристанському району надано пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі на виконання регіональної програми "Власний дім" 1699,00 тис.гривень, що дозволили поліпшити житлово-побутові умови 257 сімей, які проживають в Бехтерській, Великокардашинській, Гладківській, Новозбур'ївській, Новософіївській, Олексіївській та інших сільських радах.

Порівнюючи показники програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" Голопристанського району на 2007-2011 роки з даними Фонду, слід відмітити, що із запланованих коштів на 2007-2011 роки в сумі 1175,00 тис.гривень вже отримано 1699,00 тис.гривень, що на 524,00 тис.гривень більше від запланованого.

За сприяння Великокардашинського та Новозбур'ївського сільських голів більшість із вказаних 257 сімей отримали кошти на газифікацію присадибних ділянок.

До Фонду Голопристанським районом перераховано 561,00 тис.гривень.

Відповідно до рішення районної ради від 17 березня 2011 року № 90 на виконання програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" Голоприс-танського району виділено з загального фонду районного бюджету кошти в сумі 45,00 тис.гривень, а рішенням від 30 грудня 2010 року передбачено кошти спеціального фонду в сумі 55,00 тис.гривень. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету. Таким чином, загальна сума коштів на Програму в 2011 році становить 158,00 тис.гривень, в тому числі із районного бюджету 100,00 тис.гривень та бюджетів сільських рад 58,00 тис.гривень.

Для виконання заходів Програми була активізована роз’яснювальна робота щодо перспектив та переваг індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення з необхідністю забезпечення щорічного обсягу фінансування із районного та місцевих бюджетів пільгового кредитування сільських забудовників.

         Обраний пріоритетний напрям Програми щодо надання кредитів на газифікацію житлових будинків та спорудження розподільчих газопроводів забезпечив відповідні результати, системний і комплексний підхід до розв'язання проблеми, дав можливість ефективно використовувати кредитні ресурси з отриманням кінцевого результату, залучаючи при цьому і кошти населення як нетрадиційні джерела фінансування, спрямовані на виконання Програми у місцях комплексного будівництва газопровідних мереж у сільських населених пунктах.

         З метою розвитку особистого селянського господарства, забезпечення самозайнятості населення, закріплення його у сільській місцевості, починаючи з 2011 року розпочато роботу за таким напрямом, як надання пільгових кредитів сільським мешканцям на придбання великої рогатої худоби, сільськогосподарської техніки та обладнання, з терміном погашення до 10 років. Однак, незважаючи на здійснення відповідних заходів, село гостро потребує кредитної підтримки, тому що кількість бажаючих отримати кредит постійно зростає. Разом з тим, у зв’язку із зростанням вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів, транспортних послуг, енергоносіїв збільшується і середня сума кредиту на одного забудовника. Лише за 2006-2011 роки вона зросла майже в 3 рази. Враховуючи даний чинник, а також обмежений обсяг фінансування Програми, у 2011 році скористатися пільговим кредитом змогли лише до 20% сільських мешканців із числа тих, які виявили бажання отримати кредит.

Аналіз фінансування Програми показує збільшення кількості сільських рад, які прийняли в 2011 році участь в її реалізації. Це свідчить про те, що районна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" потребує подальшого розвитку і реалізації на території району та збільшення обсягів фінансування.

 

IV. Мета Програми та основні напрями її реалізації

 

Метою Програми є поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення, реалізація заходів щодо відродження села шляхом підвищення рівня життєзабезпечення населення.

Основні напрями реалізації Програми:

- спорудження інженерних мереж, підвищення рівня інженерного облаштування села;

- підтримка та подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі;

- забезпечення кредитною підтримкою об’єктів житла, що знаходяться в стадії незавершеного будівництва;

- реконструкція існуючого житлового фонду, його інженерне облаштування;

- сприяння розвитку особистих селянських господарств та збільшенню на цій основі обсягів виробництва власної сільськогосподарської продукції, підвищення рівня самозайнятості населення;

- поліпшення інфраструктури села, соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зменшення міграції сільського населення в міста та за межі району;

- сприяння посиленню виробничої діяльності спеціалізованих будівельних організацій;

- залучення підприємств до виконання будівельно-монтажних робіт;

- залучення нетрадиційних джерел фінансування, власних коштів населення.

V. Механізм реалізації Програми

Для реалізації Програми необхідно:

- надання показників Програми до обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі для формування ресурсів на її реалізацію за рахунок коштів, передбачених Указом Президента України від                  27 березня 1998 року № 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" та постановою Кабінету Міністрів України від             03 серпня 1998 року № 1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";

- надання клопотання до оформлення та супроводження довгострокових пільгових кредитів, наданих сільським мешканцям району на будівництво (добудову), придбання житла, спорудження підсобних сільськогосподарських приміщень, будівництво інженерних мереж та інженерне облаштування житла і розвиток особистого селянського господарства у відповідності з Правилами надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам житла обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від                  17 березня 2010 року № 244;

- забезпечення фінансової участі у реалізації місцевих бюджетів, здійснення первинного відбору кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту за напрямами кредитування, надання практичної допомоги Фонду у роботі з позичальниками щодо своєчасного повернення позик.

VI. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється на підставі законів України про державний бюджет на відповідний рік, рішень обласної, районних та  місцевих рад, розпоряджень голів обласної та районних державних адміністрацій, згідно з Положенням про порядок формування і використання коштів фондів підтримки  індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211.

Джерелами фінансування Програми є кошти державного, районного бюдже-ту, бюджетів сільських рад, нетрадиційні джерела фінансування, кошти населення.

Надходження коштів з державного бюджету на фінансування Програми залежить від обсягів коштів районного бюджету та бюджетів сільських рад, виділених на кредитування індивідуальних забудовників.

Передбачається спрямувати на вказані цілі 2520,00 тис.гривень, у тому числі:

- з державного бюджету – 1260,00 тис.гривень;

- з районного бюджету – 630,00 тис.гривень;

- бюджетів сільських рад – 630,00 тис.гривень.

Показники виконання районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки та запропонований розподіл фінансування наведено у додатку до цієї Програми.

VII. Очікувані результати від виконання Програми

Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки розроблена на підставі прогнозних обсягів кредитування за рахунок державного, обласного, районного та місцевих бюджетів.

Програма спрямована на створення комфортних умов життя та підвищення життєзабезпечення сільського населення, підтримку молодих і багатодітних сімей.

В результаті реалізації Програми передбачається поступове, щорічне збільшення обсягів кредитування, розширення території охоплення пільговим кредитуванням та кола позичальників за рахунок доступу до кредитних ресурсів мешканців сільських населених пунктів, селищ та міста.

Виконання Програми дозволить поліпшити житлово-побутові умови                   225 сільських сімей, а саме:

- прокласти газові та водопровідні мережі, інженерно облаштувати (газифікація, опалення, водопостачання тощо) сільські садиби;

- забезпечити кредитною підтримкою подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі, добудову об’єктів житла, що знаходяться у стадії незавершеного будівництва, реконструкцію існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування - збудувати, добудувати і придбати у сільській місцевості 90 житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, ввести в дію                 9,0 тис. квадратних метрів житла;

- підвищити рівень самозайнятості сільського населення, зокрема за рахунок надання кредитів для розвитку особистих селянських господарств (придбання великої рогатої худоби, сільськогосподарської техніки, обладнання тощо), та сприяти збільшенню на цій основі виробництву власної сільськогосподарської продукції. Надання кредитів на придбання великої рогатої худоби також матиме позитивний вплив на збереження та приріст поголів’я корів молочного напряму продуктивності;

- підвищити привабливість сільських населених пунктів, що сприятиме зменшенню відтоку населення за межі сільської місцевості, заохоченню його до будівництва та придбання житла на селі, стимулюванню закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зниженню рівня міграції сільського населення за межі району;

- покращити інфраструктуру села, соціально-демографічну ситуацію на селі, підвищити економічну активність та збільшити доходи (платоспроможність) сільського населення, що значно підвищить соціальний рівень життя на селі.

Системний та комплексний підхід до реалізації Програми дозволить ефективно використовувати кредитні ресурси з отриманням кінцевого результату із залученням додаткових інвестицій у вигляді власних коштів населення, що дасть можливість газифікувати цілі населені пункти, залучаючи при цьому спеціалізовані підприємства та організації будівельної індустрії до виконання робіт зі спорудження інженерних мереж, газифікації, водопостачання та будівництва житла, що у свою чергу активізуватиме їх виробничу діяльність. Це забезпечить збереження робочих місць, своєчасну виплату заробітної плати працівникам задіяних підприємств і організацій та збільшить надходження платежів до бюджету за рахунок їх оподаткування.

Вимоги до позичальників при оформленні кредиту щодо наявності права власності на житло дадуть змогу активізувати державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна (житлових будинків) у сільській місцевості у відповідності з чинним законодавством.

У цілому завдяки багатогранності та доступному фінансовому механізму виконання Програми надасть можливість здійснити комплекс заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у галузі індивідуального житлового будівництва на селі, поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування села. 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                  Т.М. Александрова

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2012 рік » Сесія №17-26 » Сесія № 17

Календар новин

«    Січень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги