Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Рішення про районну програму розроблення містобудівної документації на 2012-2013 роки

опубліковано: 30-01-2012, 14:03, переглядів: 1346,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

  


УКРАЇНА 

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сімнадцятої сесії районної ради VІ скликання

 

від  26.01.2012№194

м. Гола Пристань

 

Про районну Програму розроблення 

містобудівної документації  на 2012-2013 роки.

 

З метою розвитку району в частині планування, забудови та іншого використання території Голопристанського району та його найбільш інвестиційно-привабливих територій, створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури  населених пунктів району, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних та місцевих потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання територіальних ресурсів, відповідно до Законів України "Про Генеральну схему планування території України", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності" враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства від 23.12.2011 №9/1, керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити районну Програму розроблення  містобудівної документації  на 2012-2013 роки (додається).

         2.  Доручити районній державній адміністрації здійснювати контроль за виконанням заходів програми та щорічно інформувати районну раду про їх виконання.

         3. Голопристанській міській та сільським радам району розробити та затвердити відповідні місцеві програми з даного питання.

         4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства.

 

Заступник голови районної ради                           І.К.Басараб

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням XVII сесії районної

ради VI скликання

від 26.01.2012 № _____

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розроблення містобудівної документації

на 2012-2013 роки

 

 

ВСТУП

 

Районна програма розроблення містобудівної документації на 2012-2013 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України "Про Генеральну схему планування території України", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", статті 8 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04 жовтня 2011 року № 614 "Про проект обласної програми розроблення містобудівної документації на 2012-2013 роки".

 

I. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації

4.

Учасники Програми

Міська та сільські ради (за згодою)

5.

Термін реалізації Програми

2012-2013 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

у тому числі

8786,0 тис.гривень

коштів районного бюджету

673,0 тис.гривень

коштів міського та сільських бюджетів

8113,0 тис.гривень

7.

Основні джерела

фінансування Програми

Районний, міський та сільські

бюджети

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Схема планування території Голопристанського району була розроблена та затверджена рішенням виконкому від 15 березня 1985 року № 127/6 і до теперішнього часу не коригувалася.

Нагальною необхідністю на сьогодні є розроблення схеми планування території району і генеральних планів населених пунктів району, які розроблялися з 1971 по 1984 роки і, на даний час, втратили актуальність та не відповідають сучасним вимогам економічного, соціального та культурного розвитку.

Головна відмінність економіко-географічного розташування району – його приморське та прикордонне місцезнаходження, широкий вихід в Чорноморський басейн і Дніпровську річкову магістраль. Загальна площа території району складає 341,1 тис.га (2,5% області).

Важливими природними ресурсами району є клімат рекреаційних зон Чорного моря, лікувальні грязі (м.Гола Пристань), що сприяли створенню широкої мережі пансіонатів, будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів.

Тому для стратегічного розвитку курортно-рекреаційних територій під час планування, забудови та іншого використання, для задоволення сучасних та майбутніх потреб, охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів нагальною необхідністю для району є розроблення подетального планування територій сіл Залізний Порт та Більшовик, розташованих на зсувонебезпечних територіях узбережжя Чорного моря.

За останні роки хаотичне відведення земель для несільськогосподарських потреб (починаючи з початку 90-х років) в основному на територіях, неохоплених генеральними планами населених пунктів, розгортання робіт з реформування земельних відносин і приватизації земель в обхід важливого етапу щодо попереднього розроблення планування території з резервуванням земель для містобудівних потреб гальмують вирішення проблем розвитку інвестиційної діяльності, здійснення заходів щодо захисту життєвого середовища від шкідливого впливу техногенних факторів, резервування територій для державних та громадських потреб.

З метою забезпечення сталого розвитку території Голопристанського району, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, необхідно встановити правові та організаційні основи містобудівної діяльності шляхом виготовлення схеми планування території району, розробки та оновлення генеральних планів сіл району та розроблення плану зонування м. Гола Пристань.

 

III. Мета Програми

 

Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території району для системної реалізації державної регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

 

Основними напрямами забезпечення реалізації Програми є:

1. Схема планування території району визначить потребу у зміні меж населених пунктів, потребу територій, передбачених для містобудівних цілей.

2. Здійсниться застосування територій для забудови та іншого використання, покращиться інвестиційна привабливість району з його перевагою природних та екологічних особливостей і сприятиме для прогнозів та програм соціально-економічного розвитку, формування місцевих бюджетів, прийняття рішень місцевими радами та моніторингу їх використання на відповідних етапах.

3. Виконання Програми розраховано на період з 2012 по 2013 роки.

 

V. Основні завдання Програми

 

Планувальна документація Голопристанського району визначає діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб та передбачає:

1) прогнозування розвитку територій;

2) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

4) взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів;

6) встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

7) розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об'єктів;

8) реконструкцію існуючої забудови та територій;

9) збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об'єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

10) створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

11) проведення моніторингу забудови;

12) ведення містобудівного кадастру;

13) здійснення контролю у сфері містобудування.

 

VI. Ресурсне забезпечення Програми

 

Реалізація Програми передбачає:

 

1. Фінансування робіт з планування території та населених пунктів району здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.

2. За рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування для розроблення плану зонування, детального плану території, крім коштів державного та місцевих бюджетів, можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законодавством, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

3.Фінансування Програми може здійснюватись також за рахунок пайової участі замовників будівництва об'єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, благодійних            внесків.

Обсяг видатків з місцевих бюджетів на відповідний рік визначається місцевими радами при затвердженні місцевого бюджету. Фінансування робіт з розроблення містобудівної документації населених пунктів району здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів і передбачається в них окремим рядком.

 

Фінансування Програми за рахунок місцевих бюджетів здійснюється відповідно до наявних фінансових ресурсів та реальних можливостей.

 

Розрахунок потреби коштів на виготовлення містобудівної документації зазначений у додатку до цієї Програми.

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних

для реалізації Програми

 

№ з/п

Статті витрат коштів

Рік реалізації Програми

Загальна сума необхідних коштів, тис.грн.

У тому числі за джерелами

фінансування

Районний

бюджет,

тис.грн.

Місцевий бюджет,

тис.грн.

1.

Розроблення схеми

планування території Голопристанського району

 

2012

280,0

280,0

 

2013

300,0

300,0

 

Всього

580,0

580,0

 

2.

Розроблення, корегування генеральних планів, розроблення детальних планів та планів зонування території населених пунктів Голопристанського району

 

2012

3456,0

45,0

3411,0

2013

4480,0

48,0

4432,0

Всього

7936,0

93,0

7843,0

3.

Корегування генерального плану та розроблення детального плану

м. Гола Пристань

та с. Білогрудове

 

2012

135,0

 

135,0

2013

135,0

 

135,0

Всього

270,00

 

270,00

                                           Всього за Програмою:

8786,0

673,0

8113,0

 

VII. Очікувані результати

 

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання території Голопристанського району та його найбільш інвестиційно-привабливих територій з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури  населених пунктів району, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних та місцевих потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання територіальних ресурсів.

Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства  при регулюванні  використання  територій  шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, містобудівного освоєння територій населених пунктів та території всього Голопристанського району.

Реалізація Програми надасть змогу розташовувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування та упорядкування територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, визначити межі населених пунктів, розробити проекти з визначення природоохоронних, прибережних захисних та водоохоронних зон, встановити санітарно-захисні зони, розробити окремі розділи містобудівної документації з інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

 

VIII. Прогнозні результати

 

Результати реалізації Програми направлені на розробку схеми планування території району та генеральних планів населених пунктів району.

Виконання Програми дозволить забезпечити підвищення соціально-економічної ефективності регіону, покращення екологічних параметрів і збереження середовища, вдосконалення архітектурно-естетичних характеристик простору життєдіяльності населення, розроблення (оновлення) містобудівної документації – генеральних планів населених пунктів.

 

IX. Система управління та контролю за

ходом виконання Програми

 

Координація роботи, спрямованої на реалізацію Програми, аналіз стану її виконання, проведення моніторингу покладається на районну державну адміністрацію, органи місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень.

Контроль за виконанням Програми здійснює районна державна адміністрація, яка щорічно інформує районну раду про стан реалізації завдань Програми, та у разі потреби вносить пропозиції щодо її коригування.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                        Т.М.Александрова 

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2012 рік » Сесія №17-26 » Сесія № 17

Календар новин

«    Жовтень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги