Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

ПРОТОКОЛ № 30 засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально - економічного розвитку району

опубліковано: 14-09-2017, 08:33, переглядів: 536,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 30

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально -  економічного розвитку району

 

 

07.09.2017                                                     

м. Гола Пристань                                                                                 

 

Присутні:

Члени комісії з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району:

  1. Коломієць Димитрій Васильович – голова комісії;
  2. Бондар Петро Павлович;

3. Данилів Валентина Стефанівна

4. Кабакова Наталія Анатоліївна;

5. Камінський Володимир Вікторович;

6. Мануйленко Тетяна Вікторівна.

 

Відсутні з поважних причин:

1. Долбушенко Зінаїда Вікторівна

 

Присутні

Соловйов Віталій Олександрович – депутат  районної ради

Басараб Іван Кирилович – заступник голови районної ради

Александрова Тетяна Миколаївна – керуючий справами виконавчого апарату районної ради

 

Спеціалісти виконавчого апарату районної ради:

Загородна Віліна Іванівна

Чепіженко Олена Іванівна  

 

Запрошені:

Гасаненко Тетяна  Василівна – голова районної державної адміністрації

Богачук Віктор Михайлович – перший заступник голови районної державної адміністрації

Волошина Наталія Олександрівна – начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Голови постійних комісій  районної ради:

Загороднюк Андрій Іванович – голова постійної комісії з питань агропромислового розвитку та екології

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про вжиття заходів районною державною адміністрацією щодо недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі в бюджетній сфері  

   Доповідає: начальник фінансового управління районної державної адміністрації Волошина Наталія Олександрівна

 2. Про рекомендації районній раді  щодо  внесення змін до рішення одинадцятої сесії районної ради VII скликання від 29 грудня 2016 року 

№ 250 "Про районний бюджет на 2017 рік" 

     Доповідає: начальник фінансового управління районної  державної адміністрації Волошина Наталія Олександрівна

 3. Інше.

  

Регламент роботи засідання постійної комісії:

1 Доповідь з першого питання                                           до 15 хв.

2. Доповідь з другого питання                                           до 10 хв.

3. Доповідь з третього питання                                          до 05 хв.

Виступи з питання порядку денного                                   до 3 хв.

Запитання до питання порядку денного

та відповіді на них                                                             до 1 хв.

 

1.СЛУХАЛИ:

Волошину Н.О. - начальника фінансового управління районної державної адміністрації, яка ознайомила присутніх з переліком  заходів, які вживаються  районною державною адміністрацією щодо недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі в бюджетній сфері, а саме: 

  1. Начальникам відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення та охорони здоров’я районної державної адміністрації, відділу культури районної державної адміністрації спільно з керівниками бюджетних установ:

- Відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України підготувати узгоджені плани приведення наявної мережі бюджетних установ, штатної чисельності їх працівників та контингентів до фінансових можливостей відповідних бюджетів та надати їх на розгляд районної державної адміністрації у двотижневий термін.

- Не здійснювати виплати стимулюючого характеру та необов’язкових доплат працівникам бюджетних установ в умовах нестачі бюджетних призначень на оплату праці.

- Розглянути питання щодо стану забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, підготувати конкретні шляхи його вирішення із зазначенням очікуваних результативних показників їх реалізації, вжити заходів стосовно своєчасної оплати праці працівникам бюджетної сфери. Про підсумки проведеної роботи особисто інформувати голову районної державної адміністрації до 15 вересня поточного року.

- Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

- Здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

- Забезпечити внутрішній контроль за взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

- Підготувати пропозиції щодо скорочення не першочергових видатків, у тому числі видатків розвитку, для спрямування їх на видатки з оплати праці та надати їх фінансовому управлінню районної державної адміністрації до 5 вересня 2017 року.

  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

- Забезпечити перегляд плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукування додаткових джерел надходжень до них, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни з метою забезпечення максимальної ефективності.

- Здійснювати постійний контроль за станом розрахунків із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ району та оплати за спожиті енергоносії. Фінансування заходів, передбачених кошторисами постійно проводити в першочерговому порядку за захищеними видатками загального фонду відповідних місцевих бюджетів, не допускаючи утворення дебіторської і кредиторської заборгованості. В умовах нестачі бюджетних призначень на оплату праці припинити фінансування капітальних видатків.

  3. Головам сільських рад, фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень та поточних надходжень до загального фонду відповідних місцевих бюджетів, у першу чергу, на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. У разі виникнення заборгованості із заробітної плати здійснити комплекс конкретних заходів щодо погашення заборгованості, забезпечивши використання не менше 90% наявних коштів загального фонду місцевих бюджетів.

  4. Головам сільських рад, керівникам бюджетних установ забезпечити активізацію роботи щодо збільшення обсягів власних надходжень бюджетних установ. Забезпечити спрямування понадпланових власних надходжень на заходи, здійснення яких необхідне для виконання основних функцій і які не забезпечені коштами загального фонду.

  5. Головам сільських рад ретельно проаналізувати виконання планових показників відповідних бюджетів за січень-серпень 2017 року по доходах загального та спеціального фонду, а також зменшення надходжень платежів порівняно з відповідним періодом минулого року за кожним дохідним джерелом. Розглянути ці питання на засіданнях виконкомів сільських рад та із визначенням ефективних заходів щодо недопущення аналогічних недоліків. Про причини зменшення надходжень платежів до бюджету та вжиті заходи інформувати фінансове управління районної державної адміністрації до 20 вересня 2017 року.

  6. Головам сільських рад, крім сільських рад, що переходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом у 2018 році з метою усунення бюджетних правопорушень розглянути питання та прийняти відповідні рішення щодо передачі Голопристанській районній раді майнових прав на юридичну особу загальноосвітній заклад.

  7. Управлінню соціального захисту населення та охорони здоров’я районної державної адміністрації, Олешківському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України в Херсонській області, Голопристанському міськрайонному центру зайнятості населення, Відділу у Голопристанському районі головного управління Держгеокадастру у Херсонській області, Голопристанському відділенню Херсонської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, виконкомам сільських рад відповідно до повноважень та розподілу обов’язків:

- Забезпечити результативну роботу спрямовану на виконання Плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06 лютого 2017 року № 63.

- Підвищити результативність виїздів робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в Голопристанському районі та вести ефективну роз’яснювальну роботу з суб’єктами підприємницької
діяльності - фізичними особами, спрямовану на добровільну сплату податків.

- Вжити дієвих заходів щодо максимальної ліквідації до кінця року податкового боргу зі сплати платежів до місцевих бюджетів та максимально результативно активізувати претензійно-позовну роботу з даного питання. Херсонській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області Голопристанському відділенню щомісяця до 10 числа інформувати фінансове управління районної державної адміністрації про результати вжитих заходів.

 

ВИСТУПИЛИ:

Басараб І.К. - заступник голови районної ради зауважив, що районною державною адміністрацією озвучені тільки напрямки роботи щодо виконання вищезазначених заходів,  проте не вказується ефект від проведеної роботи в цифровому вираженні 

 

Волошина Н.О. - начальник фінансового управління районної державної адміністрації  зазначила, що перевиконання за 8 місяців поточного року  складає 1389,0 тис.грн., а до кінця 2017 року планується отримати додатково коштів близько 5,0 млн.грн.

 

Мануйленко Т.В. - депутат районної ради VII скликання поцікавилася , який механізм відшкодування заборгованості з оплати праці в сумі 516,03 тис. грн. станом на 31.08.2017 перед 460 працівниками ЗНЗ так, як існує лише  « фактична » заборгованість, оскільки « юридично » вона не оформлена фінансовим управлінням районної державної адміністрації, таким чином комунальна установа не має можливості виплатити працівникам заробітну плату за відпрацьований час.

 

Гасаненко Т.В. - голова районної державної адміністрації наголосила, що районна державна адміністрація передбачала  такий розвиток подій, тому майже на кожному засіданні комісії  пропонувалося виділення додаткових коштів саме на ці цілі.

 

Басараб І.К. - заступник голови районної ради ознайомив присутніх з листом КУ  « Фінансово- господарська група з обслуговування закладів та установ освіти » Голопристанської районної ради Херсонської області від 06 вересня 2017 року № 317,  в якому порушується проблема озвучена Мануйленко Т.В.,   та вніс пропозицію рекомендувати районній державній адміністрації

-   надати до районної ради інформацію про щомісячні показники  очікуваних  податкових надходжень  до кінця поточного року;

-   віднайти механізм виплати заробітної плати за серпень місяць поточного року спеціалістам та молодшому обслуговуючому персоналу загальноосвітніх навчальних закладів Голопристанського району. 

 

В результаті розгляду даного питання прийнято висновки і рекомендації
№ 30-1 (додаються ).

Голосували: «За»- одноголосно.

 

2.СЛУХАЛИ:

  Волошину Н.О.- начальника фінансового управління районної державної адміністрації, яка ознайомила присутніх з пояснювальною запискою щодо проекту рішення «Про рекомендації районній раді  щодо  внесення змін до рішення одинадцятої сесії районної ради VII скликання від 29 грудня 2016 року № 250 « Про районний бюджет на 2017 рік » Наталія Олександрівна зазначила , що в даний проект рішення ще не включено ряд позицій, які були надані фінансовому управлінню пізніше ніж готувався даний проект рішення, тому всі позиції будуть відображені в уточненому проекті рішення, який буде подано районної державною адміністрацією для розгляду на  пленарному  засіданні  сесії  14 вересня 2017 року.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мануйленко Т.В. - депутат районної ради VII скликання внесла пропозицію зменшити видатки виділені на оплату праці з нарахуваннями методичному кабінету на суму 100000 гривень, іншим закладам освіти на суму 50000 гривень та спрямувати їх на загальноосвітні заклади на забезпечення виплат по заробітній платі спеціалістів та молодшого обслуговуючого персоналу.
  Також Тетяна Вікторівна запропонувала залишити видатки, передбачені  рішенням п’ятнадцятої  сесії VII скликання від 22 серпня 2017 року № 336 « Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії районної ради VII скликання від 29 грудня 2016року № 250 "Про районний бюджет на 2017 рік » на проведення капітального ремонту лівого крила Чорноморської ЗОШ I – III ступенів в сумі 490,0 тис.грн. за умови виділення коштів на   співфінансування Чорноморською сільською радою .

 

Соловйов В.О. - голова районної ради підтримав пропозицію Тетяни Вікторівни щодо видатків на проведення капітального ремонту лівого крила Чорноморської ЗОШ I – III ступенів і також запропонував зменшити асигнування на утримання апарату районної ради в сумі 100,0 тис.грн. ( лист, адресований голові комісії  додається до протоколу ).

 

В результаті розгляду даного питання прийнято висновки і рекомендації
№ 30-2 (додаються ).

Голосували: «За»- одноголосно.

Матеріали та проект рішення в протоколі п’ятнадцятої  сесії VII скликання

 

3.СЛУХАЛИ:

Коломійця Д.В. - голову постійної  комісії з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району, який ознайомив присутніх з листом (додається ), що надійшов на адресу комісії від  КУ « Фінансово - господарська група з обслуговування закладів та установ освіти » Голопристанської районної ради Херсонської області від 07 вересня 2017 року № 320 щодо припинення виконання обов’язків начальника відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації  Кравченко Д.В. і як таке що призвело до неможливості подавати звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ на загальнообов’язкове соціальне страхування до органів доходів і зборів  та інше, так  як відсутня посадова особа , яка має право вищезазначених підписів.

 

В результаті розгляду даного питання члени комісії дійшли висновку:

Інформацію по  даному листі взяти до відома.

Голосували: «За»- одноголосно.

  

 

Голова комісії                                          Д.В.Коломієць

 

Секретар комісії                                       Н.А. Кабакова

 

 

 

 

 

Категорія: Комісії » Постійні комісії районної ради VII скликання » З питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району

Календар новин

«    Січень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги