Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Рішення про програму "Молодь Голопристанщини" на 2012-2015 роки

опубліковано: 30-01-2012, 14:15, переглядів: 1201,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

 

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                РІШЕННЯ                                 

  сімнадцятої  сесії районної ради VІ скликання

 

від  26.01. 2012 №  195

м. Гола Пристань

 

  Про   районну програму

«Молодь Голопристанщини»

 на 2012 – 2015 роки

 

 

        З метою підтримки та розвитку економічної і соціальної активності молоді, залучення її до процесу розв’язання власних проблем та проблем району,  враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями від      26.12.2011, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

         1. Затвердити районну програму  «Молодь Голопристанщини»  на   2012 – 2015 роки, що додається.

 

         2. Районній державній адміністрації здійснювати контроль за її виконанням та щорічно до 20 січня, за підсумками року, надавати районній раді інформацію про виконання програми.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, молоді та спорту, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями.

 

Заступник голови районної ради                         І.К.Басараб

 

 Затверджено

 рішенням XVII сесії

 районної ради

 VI скликання

  26.01.2012  № 195

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

"Молодь Голопристанщини"

на 2012 -2015 роки

 

 

Вступ

 

З метою підтримки та розвитку економічної і соціальної активності молоді, залучення її до процесу розв’язання власних проблем та проблем району, згідно з Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки" розроблено районну програму "Молодь Голопристанщини" на 2012-2015 роки (далі – Програма).

 

I. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Розробник Програми

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Учасники Програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації,

відділи районної державної адміністрації:

у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації,

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості,

районний відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області, районне управління юстиції в Херсонській області, сільські ради, районний військовий комісаріат,

громадські організації

5.

Термін реалізації Програми

2012-2015 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет та інші джерела,

не заборонені чинним

законодавством України

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

65,7 тис. гривень

у тому числі бюджетних коштів

65,7 тис. гривень

з них коштів районного бюджету

65,7 тис. гривень

залучених коштів

-

8.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

 

Молодь – особлива частина населення, від якої значною мірою залежить розвиток держави.

Проте місце молоді в суспільному житті визначається не лише часткою в структурі населення, а й особливостями її соціального становлення, суспільним призначенням. Адже молоді люди, з одного боку, як одна з найбільше соціально-незахищених верств населення мають бути об’єктом здійснення молодіжної політики, а з іншого - виступають провідником демографічного, соціально-економічного, політичного та духовного поступу, визначальним чинником перетворень, адекватних назрілим потребам і викликові часу.

Для вирішення проблемних питань молоді в Україні діє досить досконала нормативно-правова база, а саме: Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", Закони України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки".

Крім того, у молодіжному середовищі продовжують залишатися актуальними проблеми, розв’язання яких вимагає якісно нового підходу. Молоде покоління зіштовхується з новим викликом часу – зростанням суспільної активності. Змінилася і сама молодь, її прагнення і життєві орієнтири, потреби, цінності. Разом з тим, основними проблемами є, з одного боку, обмежені можливості, а з іншого – недостатній рівень готовності молоді (самоорганізації) до самостійного й активного життя.

Основна риса існуючої ситуації – кардинальне підвищення вимог самого життя до необхідності повного розкриття творчого потенціалу молоді, підвищення особистої відповідальності за соціальну реалізацію свого призначення і визнання, а також за розв’язання конкретних проблем.

 

Особливості реалізації Програми

 

Засади Програми базуються на визнанні того, що кожна молода людина є активним учасником розбудови суспільства й несе відповідальність у процесах прийняття та виконання рішень на всіх рівнях, які впливають на її життя.  

Крім того, Програма ґрунтується на принципах, які застосовуються в роботі з молоддю на європейському та загальносвітовому рівнях і випливають із концептуальних засад, та які закладені в українському законодавстві, а саме:

- рівності – визнання прав та обов’язків усіх молодих людей щодо рівних можливостей доступу до послуг і ресурсів;

- доступності (рівного доступу) – доступ молоді до відповідних і необхідних програм та послуг, незалежно від статі, місця проживання, соціального, культурного, економічного чинників;

- гарантій, відповідно до яких держава надає всім молодим громадянам мінімум державних соціальних послуг, які стосуються освіти, виховання, духовного і фізичного розвитку, професійної підготовки і працевлаштування, а подальший розвиток особи, її самореалізація – то, насамперед, зусилля самої людини, її самовдосконалення. Цей принцип стимулюється різними способами, у тому числі кредитуванням, системою раціональних пільг, визначенням та заохоченням кращих і кращої діяльності;

- всебічного забезпечення інтересів і потреб молодих громадян з урахуванням особливостей та специфіки різних соціальних категорій і груп молоді, у тому числі правовий та соціальний захист тих молодих людей, які у зв’язку із соціальним статусом і станом здоров’я неспроможні про себе подбати (діти з неповних чи багатодітних сімей, сироти, інваліди та інші);

- органічного поєднання громадських, державних інтересів та прав і свобод молодої людини;

- збереження таємниць та конфіденційності в роботі при розв’язанні соціальних проблем молоді;

- спадкоємності, який базується на тому, що державна молодіжна політика не може залежати від організаційних змін у системі управління держави чи району, політичних діячів, посадових осіб органів державної влади.

У центрі уваги державної молодіжної політики є молодь, як стратегічний ресурс, головне джерело інновацій і найважливіший фактор змін. Саме тому пріоритетом державної політики є створення умов для розвитку економічної та соціальної активності молоді, залучення її до процесу розв’язання власних проблем і проблем країни. Принциповою позицією є активізація молоді, розвиток її особистісних якостей за рахунок активної участі у житті територіальних громад району замість політики розв’язання вже назрілих проблем та суперечностей у молодіжному середовищі.

Основними об’єктами Програми є молодь віком від 14 до 35 років, яка мешкає в районі.

Основними суб’єктами реалізації Програми є:

- органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- установи й заклади, які входять до соціальної інфраструктури району;

- дитячі та молодіжні громадські організації всіх рівнів, які працюють в районі.

 

III. Мета Програми

 

Мета Програми полягає у підвищенні ролі молоді в розбудові демократичного громадянського суспільства, створенні належних умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку молодих громадян.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

 

 Шляхи і засоби розв’язання проблеми полягають у системному підході всіх суб’єктів молодіжної політики до впровадження Програми шляхом координації зусиль і необхідних засобів, подолання дублювання, відомчої відокремленості у справі захисту конституційних прав молоді, поліпшення соціально-економічної, громадянської та трудової активності, формування духовності.

 

Термін дії Програми – 2012-2015 роки.

 

Заходи щодо реалізації районної програми "Молодь Голопристанщини" на 2012-2015 роки зазначені у додатку до цієї Програми.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

 

5.1. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

- сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян;

- активізація роботи із залучення молоді, у тому числі з числа осіб з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями, до участі у громадському та суспільному житті;

- підтримка діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій ("ОМО", "Веселкова республіка");

- сприяння соціальній адаптації, зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді, вдосконалення її професійної організації відповідно до потреб ринку праці;

- формування у молоді усвідомлення необхідності у здоровому і безпечному способі життя, проведення профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі.

 

5.2. Результативні показники Програми

 

За результатами виконання Програми очікується:

 

- підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики в районі порівняно з минулими роками;

- підвищення зацікавленості молоді до здобуття освіти за фахом і кваліфікацією, які б задовольняли потреби економічної, соціально-культурної та побутової сфери району, активізація органів учнівського самоврядування;

- поглиблення економічної активності молоді, позитивні зрушення у розв’язанні проблеми зайнятості молоді, орієнтованої на соціально-економічний розвиток району;

- формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, духовних, моральних, культурних, загальнолюдських цінностей;

- формування позитивно орієнтованих культурних потреб молоді, підтримка професійних і самодіяльних колективів художньої творчості, творчих спілок та об’єднань, клубів за інтересами;

- розширення інформаційного простору для молоді району;

- створення сприятливих умов для активної участі громадських організацій, молодих людей у формуванні та реалізації молодіжної політики в районі;

- збільшення частки молоді, залученої до занять у спортивних клубах, секціях, гуртках тощо;

- поліпшення статистики виявлення захворювань серед молоді на ранніх стадіях;

- збільшення кількості молоді, що займається підприємницькою діяльністю;

- скорочення безробіття серед молоді.

 

 

VI. Система управління та контролю

за ходом виконання Програми

 

Координація роботи, спрямованої на здійснення заходів щодо виконання Програми, проведення моніторингу аналізу стану їх виконання покладається на структурні підрозділи районної державної адміністрації, бюджетні установи, що фінансуються з районного бюджету, органи місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень, інші зацікавлені установи, організації та громадські організації.

     Районній державній адміністрації здійснювати контроль за виконанням Програми та щорічно до 20 січня, за підсумками року, надавати районній раді інформацію про її виконання та вносити у разі потреби пропозиції щодо її корегування.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                     Т.М. Александрова

 

Теги: ШЕННЯ

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2012 рік » Сесія №17-26 » Сесія № 17

Календар новин

«    Листопад 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року.

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року.

 

         В цей ...

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада