Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Рішення про програму протидії на захворювання на туберкульоз на 2012 рік

опубліковано: 30-01-2012, 14:30, переглядів: 1177,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        РІШЕННЯ                                         

сімнадцятої  сесії районної ради VІ скликання

 

від  26.01. 2012 №  196

м. Гола Пристань

 

Про   районну програму

протидії захворюванню

на туберкульоз на 2012 рік

 

        З метою поліпшення епідеміологічної ситуації в районі шляхом зниження захворюваності на туберкульоз, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії  з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства, праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями від 23.12.2011, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

         1. Затвердити районну програму  протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 рік  , що додається.

 

         2. Районній державній адміністрації здійснювати контроль за її виконанням.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства, праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями.

 

 

Заступник голови районної ради                            І.К.Басараб

 

ЗАТВЕРЖЕНО

Рішенням сімнадцятої сесії районної ради VI скликання

від_26.01.2011 №196

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

протидії захворюванню на туберкульоз

на 2012 рік

 

 

 

 

ВСТУП

 

З метою поліпшення епідеміологічної ситуації в районі шляхом зниження захворюваності на туберкульоз, керуючись статтею 6, пунктом 6 статті 13, пунктом 9 статті 16, пунктом 5 статті 22, частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" в районі розроблено проект районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 рік (далі – Програма).

 

І. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня" (за згодою), сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату

районної державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Сектор з питань внутрішньої політики

та зв’язків з громадськістю апарату

районної державної адміністрації

3.

Співрозробники Програми

Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня" (за згодою)

4.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня" (за згодою)

5.

Учасники Програми

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), управління праці

та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділи районної державної адміністрації: освіти, культури і туризму, Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня" (за згодою), Державний заклад "Голопристанська районна санітарно-епідеміологічна станція" (за згодою), редакція районної газети "Голопристанський вісник"

(за згодою), міськсільвиконкоми

6.

Термін виконання Програми

 

2012 рік

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

 

 

402,7 тис.гривень

у тому числі бюджетних коштів

 

402,7 тис.гривень

з них коштів районного бюджету

 

402,7 тис.гривень

8.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

 

         В Голопристанському районі склалася загрозлива ситуація із захворюваністю на туберкульоз.

         Значний вплив на зростання захворюваності спричиняє розташування на території району виправної колонії № 7, де лікуються позбавлені волі, які хворі на туберкульоз, та розташування туберкульозного диспансеру на 100 ліжок в селі Нова Збур’ївка, де лікуються хворі з відкритою формою туберкульозу, виділяючи мікобактерії туберкульозу. В цих установах не завжди дотримуються вимоги закритого закладу, тому недоліковані хворі, які виділяють мікобактерії, контактують з населенням не тільки села Нова Збур’ївка, а й з іншими жителями району.

Викликає занепокоєння і зростання захворюваності серед осіб, які два і більше років флюорографічно не обстежуються; найчастіше це пенсіонери, малозабезпечені, особи, які ведуть не здоровий спосіб життя. Крім цього, цільове фінансування туберкульозних заходів в районі відсутнє.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на               2012 рік є поліпшення епідеміологічної ситуації в районі шляхом зниження захворюваності на туберкульоз, смертності від нього за рахунок зміни відношення громадськості до цієї хвороби, ранньої її діагностики та своєчасної ізоляції бактеріовиділювачів, їх соціальна підтримка, підвищення ефективності лікування, вдосконалення профілактичної та санітарно-просвітницької роботи з населенням з питань туберкульозу.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

 

Реалізація Програми здійснюється шляхом  виконання заходів і завдань, передбачених нею впродовж 2012 року.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

 

5.1. Завдання Програми

 

Реалізація Програми надасть можливість своєчасно виявляти хворих на туберкульоз, удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, зменшити рівень захворюваності на туберкульоз та рівень смертності від туберкульозу в районі.

 

Основними завданнями Програми є:

- лікування та профілактика туберкульозу;

- виявлення та діагностика туберкульозу;

- диспансерна робота в осередках туберкульозної інфекції;

- забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів первинної мережі зі спеціалізованими центрами області;

- удосконалення системи реєстрації хворих на туберкульоз;

- оснащення закладів охорони здоров’я необхідним обладнанням для проведення діагностичної та лікувальної діяльності.

Для розв’язання проблеми поліпшення медичної та соціальної допомоги хворих на туберкульоз необхідно:

- забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювання на туберкульоз;

- запроваджувати тематичні публікації у періодичних друкованих виданнях з профілактики та раннього виявлення туберкульозу.

 

5.2. Кількісні та якісні показники, які характеризуватимуть

результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про ризики виникнення захворювання на туберкульоз;

- знизити занедбаність захворювання на туберкульоз;

- удосконалити систему виявлення та лікування захворювання на туберкульоз;

- удосконалити порядок обліку хворих на туберкульоз;

- зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я.

 

5.3. Ресурсне забезпечення Програми

 

 

Обсяг коштів,

які пропонується залучити

на виконання Програми

 

 

Усього витрат на виконання Програми

на 2012 рік,

тис.гривень

 

Обсяг ресурсів усього (тис.гривень),

у тому числі:

 

402,7

Державний бюджет

 

-

Обласний бюджет

 

-

Районний бюджет

402,7

 

5.4. Напрямки діяльності, заходи та джерела фінансування

Програми в 2012 році

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за

виконання

Джерела фінансування

 

Орієнтовний обсяг фінансування,

тис.гривень

 1

2

3

4

5


1. Гарантування підтримки та

зміцнення системи охорони здоров’я

 

1.1. Доукомплектувати кабінети контрольованого лікування виходячи

з оснащення кабінету згідно з табелем оснащення відповідно до наказу МОЗ України від 29.09.2009 року № 694.

Потреба: ваги медичні

1 шт. х 600,00 = 600 грн.;

контейнери для збору мокротиння

5000 х 0,30 = 1500,00 грн.;

лампа бактерицидна

1 х 3060,00 = 3060,00 грн.; стетофонендоскоп

1 * 29,00 = 29,00 грн.

Разом: 5189,00 грн.

Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня" (за згодою)

 

Районний бюджет

 

5,2

 


2. Підвищити якість та доступність послуг населенню щодо профілактики та діагностики туберкульозу

 

 

2.1. Проведення інформаційної компанії серед населення щодо попередження захворювання на туберкульоз шляхом систематичного видання і розповсюдження серед населення соціальної реклами та інформаційно-просвітницьких матеріалів з актуальних питань, пов’язаних з даною хворобою.

Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна

лікарня" (за згодою), Державний заклад

"Голопристанська районна санітарно-епідеміологічна станція" (за згодою),

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

 

 


1

2

3

4

5


 

Потреба:

придбання бланків направлення в ХОПТД

500 шт.* 0,13 = 65,00 грн.;

направлення на флюорообстеження

15000 шт.* 0,04 = 600,00 грн.;

об’яви - попередження

500 шт.*2,50 = 1250,00 грн.

Придбання Ф № 81/о:

10000 * 0,05 = 500,00 грн.

Разом: 2415,00 грн.

 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділи районної державної адміністрації: освіти, культури і туризму, редакція газети "Голопристанський вісник" (за згодою)

 

 


2.2. Забезпечити своєчасну діагностику в закладах первинної медико-санітарної допомоги шляхом закупівлі рентгенологічного обладнання, рентгенівської плівки, туберкуліну, лабораторних витратних матеріалів.

 

2.2.1.Закупівля рентгенівської плівки. Потреба: 32580 *0,39 = 12706,20 грн.;

 

2.2.2.Закупівля лабораторних

витратних матеріалів.

Потреба: мікроскоп бінокулярний

1 * 4800,00 = 4800,00 грн.

2.2.3.Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики. Потреба: щорічна закупівля алергену туберкульозного очищеного рідкого у стандартному розведенні для проведення

Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня" (за згодою)

 

Районний бюджет

294,2


1

2

3

4

5


 

туберкулінодіагностики 

щепленим вакциною.

25000 * 11,00 = 275000,00 грн.

Щорічна закупівля туберкуліну SSI для проведення туберкулінодіагностики дітям для щеплення вакциною БЦЖ SSI  550*3,00 = 1650,00 грн.

Разом: 294156,20 грн.

 

 

 


2.3.  Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах.

 

2.3.1. Закупівля засобів

інфекційного контролю.

Потреба: захисні маски

1520 шт. * 2,00 = 3040,00 грн.;

перчатки 1520 * 0,65 = 988,00 грн.;

халати медичні 6 * 80,00 = 480,00 грн.

Разом: 4508,00 грн.

Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня" (за згодою)

 

Районний бюджет

4,5


3. Забезпечити виявлення захворювання на туберкульоз на

ранніх стадіях

 

 

3.1. Здійснювати діагностику та моніторинг ефективності  лікування за допомогою рентгенологічного обстеження.

Потреба: закупівля рентгенівської плівки та реагентів 900*10,00 = 9000,00 грн.;   реагенти 900*20,00 = 18000,00 грн.

Разом: 27000,00 грн.

 

Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня" (за згодою), Державний заклад

"Голопристанська районна санітарно-епідеміологічна

станція" (за згодою), міськсільвиконкоми

Районний бюджет

 

 

 

 

 

27,0

 

 

 

 

 

 

 


3.2. Забезпечити доступ хворим

на туберкульоз до

патогенетичного лікування.

Комунальне

підприємство "Голопристанська

Районний бюджет

21,4


1

2

3

4

5


 

В рамках цього заходу планується закупівля ліків для патогенетичного лікування хворих на туберкульоз.

Потреба: карсіл драже № 80 

840 * 18,50 = 15540,00 грн.;

ревіт драже № 100 840*5,60 = 4704,00 грн.;  шприци № 5 3600 х 0,31= 1116,00 грн.

Разом: 21360,00 грн.

центральна районна

лікарня" (за згодою)

 

 


3.3. Закупівля харчових наборів для хворих на туберкульоз, що знаходяться на амбулаторно-контрольованому лікуванні.

Потреба:

80 чол. * 50,00 грн. * 12 місяців =

48000,00 грн.

Разом: 48000,00 грн.

Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна

лікарня" (за згодою)

Районний бюджет

48,0


 

 

РАЗОМ:

Районний бюджет

 

402,7


 

VІ.Система управління контролю за ходом виконання Програми

 

Координація роботи спрямована на здійснення заходів і завдань щодо виконання Програми, проведення моніторингу, аналізу стану їх виконання покладається на органи місцевого самоврядування, в частині делегованих повноважень, інші зацікавлені установи, організації, громадські організації та благодійні фонди.

Контроль за виконанням програми здійснюється районною державною адміністрацією, яка  здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та за  підсумками рок інформує районну раду..

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                     Т.М.Александрова

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2012 рік » Сесія №17-26 » Сесія № 17

Календар новин

«    Листопад 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року.

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року.

 

         В цей ...

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада