Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Рішення про доповненя до Статуту редакції газети "Голопристанський вісник"

опубліковано: 20-08-2012, 14:18, переглядів: 1650,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

      

 

УКРАЇНА 

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

двадцять другої сесії районної ради VІ скликання

 

від  16.08.2012 №258

м. Гола Пристань

 

Про внесення доповнень до Статуту

редакції газети «Голопристанський вісник»

 

         Відповідно до норм Цивільного Кодексу України та Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства від 21.05.2012 №14/3, керуючись статтею  43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада 

 

в и р і ш и л а :

 

         1. Внести доповнення до Статуту редакції газети «Голопристанський вісник», а саме:

         1.1. Третє речення глави ІІ  виключити.

     1.2. Главу ІІ після другого речення доповнити абзацами наступного змісту: «Вищим органом управління газети є збори співзасновників, які скликаються на вимогу одного з співзасновників. На зборах, співзасновників можуть представляти співзасновників їхні представники. Квота представництва співзасновників у зборах складає по три представника від кожної із сторін: Голопристанської районної ради, Голопристанської районної державної адміністрації та від трудового колективу редакції газети «Голопристанський вісник». Представники співзасновників повинні мати при собі доручення для участі у зборах.

     Збори співзасновників вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 50% від загального складу представників. Рішення зборів приймаються відкритим голосуванням крім питання обрання головного редактора.

      На зборах  вирішуються питання:  

- виборів головного редактора.

- погодження Статуту та Установчого договору редакції, внесення змін до Статуту та Установчих документів.

- погодження редакційної колегії.

- погодження кандидатури виконуючого обов’язки головного редактора.

- погодження кошторису та штатного розпису редакції газети.

- ініціювання питання щодо звільнення головного редактора.

- щорічне заслуховування звіту головного редактора про виконання Програми (Основні напрями) діяльності редакції районної газети.

     Співзасновники сприяють забезпеченню редакційного колективу необхідними умовами та засобами для роботи, беруть участь у визначенні передплатної ціни і організації передплати на газету.

    Співзасновники мають право висловити недовіру головному редактору газети при невиконанні ним вимог Статуту, установчого договору, умов контракту або Програми  діяльності редакції районної газети, що тягне за собою звільнення з посади», відповідно четверте речення глави ІІ вважати наступним абзацом по змісту.

     1.3.  Абзац 5 глави IV виключити та доповнити абзацами наступного змісту: «Головний редактор обирається на зборах співзасновників шляхом таємного голосування.

      Кандидатури на посаду головного редактора зборам співзасновників подаються співзасновниками із числа членів трудового колективу.

   Обраним вважається та кандидатура на посаду головного редактора за яку проголосовано більшістю  голосів від загального складу співзасновників.

Обрана зборами співзасновників кандидатура на посаду головного редактора подається на затвердження районною радою з подальшим укладенням контракту.

     Рішення про обрання головного редактора є підставою для затвердження даної кандидатури сесією районної ради та укладення контракту як з керівником об’єкту комунальної власності району. У разі відмови від укладення контракту головним редактором вважається не укладеними трудові відносини.

      Для ведення протоколу зборів обирається голова та секретар зборів, а для підрахунку голосів лічильна комісія в кількості 3 чоловік, по одному від представників співзасновників», відповідно абзац 6 глави IV вважати наступним абзацом по змісту  .

         1.3.1. Доповнити главу         IV абзацами такого змісту:

    «В разі не призначення кандидатури головного редактора поданої на розгляд сесії районної ради, сесія районної ради може призначити кандидатуру виконуючого обов’язки головного редактора за згодою кандидата із числа членів трудового колективу.

Виконуючий обов’язки головного редактора, відповідно до Статуту редакції та чинного законодавства має такі ж повноваження, як і редактор та виконує їх до моменту призначення головного редактора, але не більше ніж три місяці.

      В разі закінчення повноважень головного редактора, визначених контрактом, така посадова особа автоматично виконує обов’язки редактора до моменту затвердження або призначення нового головного редактора, але не більше ніж три місяці.

    За поданням співзасновників, сесією районної ради  може бути призначена на посаду виконуючого обов’язки головного редактора попередньо узгоджена  кандидатура, яка за поданням співзасновників отримала найбільшу підтримку, якщо кандидатура набрала більшу кількість голосів».

         1.4. Главу V викласти в наступній редакції:

 «Редакційна колегія, яка створюється як дорадчий орган за рішенням співзасновників, обирається загальними зборами співзасновників, або їх уповноважених представників з числа співзасновників у  складі трьох чоловік по одному від кожного співзасновника редакції газети.

Редакційна колегія бере участь у перспективному плануванні, визначені позицій основних напрямків видання, сприяє забезпеченню високого професійного рівня публікацій.

Головою редакційної колегії є головний редактор газети.

Рішення редакційної колегії набирає чинності з моменту оголошення та підписується головним редактором, або виконуючим обов’язки».

          1.5. Доповнити главу ХІІ абзацом такого змісту:

«Зміни та доповнення до Статуту та установчих документів проводяться за рішенням зборів співзасновників та затверджуються рішенням сесії районної ради».

 

      2. Уповноважити головного редактора газети «Голопристанський вісник» Григоркіна О.В. в місячний термін здійснити державну реєстрацію доповнень до установчих документів редакції відповідно до вимог чинного законодавства.

 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства.

 

 

Голова районної ради                                                         Г.В.Попов

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2012 рік » Сесія №17-26 » Сесія № 22

Календар новин

«    Жовтень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги