Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

РІШЕННЯ від 18.12.2019 №722

опубліковано: 20-12-2019, 11:54, переглядів: 240,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

УКРАЇНА 

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

тридцять дев'ятої  сесії VІI скликання

 

від 18.12.2019 №722

м. Гола Пристань

 

Про районний бюджет

Голопристанського району на 2020 рік

   

21308200000

  (код бюджету)

 

  Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації від 30 жовтня 2019 року № 01-34/547; 11 грудня 2019 року № 01-34-619/0/19/608-13, враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання постійних комісій мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики та з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району від 30 жовтня 2019 року № 70/27-9, висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку району від 12 грудня 2019 року № 72-1, керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", Голопристанська районна рада Херсонської області

вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 159051958 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 154617838 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 4434120 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 159051958 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 146359438 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 12692520 гривень;

повернення кредитів до районного бюджету у сумі 200000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 200000 гривень;

надання кредитів з районного бюджету у сумі 200000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 200000 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 8258400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 82258400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,1635 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 50000 гривень, що становить 0,033 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

  2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

  3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

  4. Делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету, відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, також, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2020 рік.

  Дозволити фінансовому управлінню Голопристанської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2020 рік.

  5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

  6. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 362567 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

  7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 та 101 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

  8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71 та 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691Бюджетного кодексу України.

  9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

  10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

  11. Розпорядникам коштів районного бюджету, керівникам бюджетних установ забезпечити:

- у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

- утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах на поточний бюджетний рік.

  12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню Голопристанської районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

  13. Відповідно до пункту 20 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України затвердити методику розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції на утримання окремих закладів соціально-культурної сфери) між районним бюджетом та бюджетами сільських рад на 2020 рік згідно з додатком 9 до цього рішення.

  14. Доручити голові районної ради укладати угоди з головою обласної ради, з сільськими головами, міським головою про надання з районного бюджету, отримання до районного бюджету коштів цільових субвенції та використання їх за цільовим призначенням.

  15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

  16. Додатки до цього рішення 1 – 7, 9 є його невід'ємною частиною.

  17. Районній державній адміністрації забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

  18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку району.

 

 

Голова районної ради                                                         В.О.Соловйов

 

ii-dodatki-1-7-do-rishennya.xls [131.5 Kb] (cкачувань: 38)
dodatok-9-metodika.doc [44 Kb] (cкачувань: 16)

tablicya-1.xls [24 Kb] (cкачувань: 26)
tablicya-2.xls [53 Kb] (cкачувань: 19)
tablicya-3.xls [23.5 Kb] (cкачувань: 24)
tablicya-4.xls [33.5 Kb] (cкачувань: 20)
tablicya-5.xls [23.5 Kb] (cкачувань: 17)
tablicya-7.xls [24.5 Kb] (cкачувань: 19)
tablicya-8.xls [24 Kb] (cкачувань: 35)

rshennya-byudzhet-2020.doc [53.5 Kb] (cкачувань: 12)

Категорія: Рішення » Рішення районної ради VII скликання » 2019рік » Сесія №30-39 » Сесія39

Календар новин

«    Серпень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада щиро і сердечно вітає іменинників, які святкують день народження у серпні 2020 року

Голопристанська районна рада щиро і сердечно вітає іменинників, які святкують день народження у серпні 2020 року

Шановні іменинники!

         Від усього серця бажаємо вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту ...

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, третьо, управл, щодо

Показати всі теги