Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про районний конкурс

опубліковано: 10-09-2013, 14:01, переглядів: 1034,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

У К Р А Ї Н А

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

тридцять першої сесії VI скликання

 

 

від 05.09.2013 № 390

м. Гола Пристань

 

Про районний конкурс

на кращу сільську раду

 

     З метою стимулювання соціально – економічного розвитку сільських територіальних громад та зміцнення їх матеріально – технічного оснащення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

     1. Проводити щороку, у вересні місяці, районний конкурс на кращу сільську раду.

     2. Затвердити Положення про районний конкурс на кращу сільську раду, що додається.

     3. Склад районної комісії з проведення конкурсу на кращу сільську раду затверджувати щорічно розпорядженням голови районної ради.

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету та фінансів, регіональної політики, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва та курортно – туристичної діяльності.

 

 

 

Голова районної ради                               Г.В. Попов

 

 

Затверджено

Рішення XXXI сесії

районної ради VI скликання

05.09.2013 2013 № 390

 

Положення

про районний конкурс на кращу сільську раду

 

І. Загальні положення

 

     1.Районний конкурс на кращу сільську раду проводиться

щорічно і здійснюється районною конкурсною комісією.

     2. Конкурс проводиться за такими категоріями рад:

     1) перша категорія – сільські ради з кількістю населення до 1500 громадян включно;

     2) друга категорія – сільські ради з кількістю населення від 1501 до

3000 громадян включно;

     3) третя категорія – сільські ради з кількістю населення понад 3000 громадян.

     3. У конкурсі беруть участь сільські ради району.

 

II. Умови конкурсу

 

Звання «Краща сільська рада» визначається за такими напрямами:

 

1. Організаційна робота ради

 

     1. Виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад» щодо сесійної діяльності ради, роботи постійних комісій, звітів депутатів перед виборцями тощо.

     2. Організація контролю за виконанням рішень сесій, виконкому,

розпоряджень сільського голови, доручень виборців, дієвість

прийнятих рішень.

     3. Організація: розгляду службової документації, звернень; особистого прийому виборців, його оперативність та дієвість. Наявність кімнати (куточку) депутата, її облаштування.

     4. Наявність інформаційного стенду чи офіційного сайту сільської ради для оприлюднення на ньому проектів рішень сесій сільської ради, порядку денного засідань ради, прийнятих рішень ради, інше відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

     5. Виконання вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації».

     6. Робота органів самоорганізації населення (вуличні, квартальні

комітети, громадські організації).

     7. Технічний та естетичний стан будівлі сільської ради,

наявність вивіски, прапору.

2. Стан виконання програми соціально-економічного розвитку території сільської ради та бюджету

 

     1. Аналіз виконання заходів програми соціально-економічного розвитку.

     2. Аналіз виконання бюджету ради:

     1) Виконання дохідної частини сільського бюджету:

     – забезпечення виконання затверджених радами планових показників;

     – ефективність використання земель населених пунктів;

     – стан розрахункової дисципліни суб’єктів господарювання з бюджетом. Заходи, які вживаються радами для стягнення заборгованості.

     2) Наявність цільових фондів рад.

     3) Виконання видаткової частини бюджету:

     – забезпечення виконання затверджених радами планових показників;

     – наявність місцевих програм (стаття 91 Бюджетного кодексу України) по відповідних галузях, їх фінансове забезпечення, аналіз результативності виконання.

     3. Здійснення контролю за дотриманням зобов’язань юридичних осіб з платежів до бюджетів усіх рівнів.

     4. Ефективність управління об'єктами власності територіальної громади (інвентаризація, ефективність використання).

     5. Рівень безробіття, сприяння у створенні робочих місць та організації працевлаштування.

 

3. Робота щодо розвитку сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин та охорони довкілля

 

     1. Оформлення права власності на землю та права користування на присадибні земельні ділянки.

     2. Рівень розрахунків:

     1) за оренду земельних ділянок (паїв);

     2) податок за індивідуальне використання земельних ділянок (паїв).

     3. Ефективність використання земель запасу та резервного фонду. Контроль за сплатою орендної плати.

     4. Площа, на яку розроблено проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

     5. Проведення робіт з інвентаризації земель та оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

     6. Наявність затверджених місцевих (сільських) програм розвитку земельних відносин, використання та охорони земель.

     7. Передбачення та використання коштів місцевих бюджетів на проведення заходів з виконання зазначених програм.

     8. Використання коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

     9. Контроль за дотриманням вимог земельного та природоохоронного законодавства, використання корисних копалин та природних ресурсів, відтворення лісів та лісосмуг.

     10. Організація і ведення земельно-кадастрової документації, наявність чергових кадастрових планів, відображення на них змін у землеволодіннях (землекористуваннях).

     11. Здійснення організаційних заходів щодо роз’яснень населенню положень земельного законодавства.

     12. Наявність поголів’я худоби:

     1) в юридичних формуваннях;

     2) в особистих селянських господарствах.

     13. Заготівля та переробка сільськогосподарської продукції:

     1) наявність молокоприймальних пунктів;

     2) наявність ринків реалізації сільськогосподарської продукції;

     3) наявність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 

4. Робота щодо комунального та побутового обслуговування

 

     1.Стан об'єктів комунального та побутового призначення. Належність їх до власності територіальної громади.

     2. Наявність необхідних видів послуг:

     1) водопостачання: стан артезіанських свердловин, водонапірних башт,

водопровідних та каналізаційних мереж;

     2) енергозабезпечення населення, освітлення вулиць;

     3) наявність лазні, ремонтних майстерень, перукарні тощо, їх робота.

     3. Організація роботи з благоустрою території села:

     1) будівництво та ремонт доріг, тротуарів;

     2) стан та відновлення багаторічних зелених насаджень;

     3)вивіз сміття та побутових відходів;

     4)організація змагань на кращу вулицю, дім;

     5)робота по боротьбі з амброзією полинолистною.

     4. Утримання цвинтаря, поховань полеглих воїнів, пам'ятників,

монументів на честь знаменних історичних подій.

     5. Організація охорони пам’яток історії та культури,

архітектури, паркових і садибних комплексів.

     6. Стан підготовки комунальних служб до роботи в осінньо-зимовий період.

 

5. Робота з вирішення соціальних питань

     1. Освіти, фізкультури і спорту:

     1)утримання дитячих дошкільних закладів;

     2)сприяння в організації оздоровлення дітей в літній період;

     3)робота ради по сприянню участі жителів села в освітніх, спортивних заходах, конкурсах, змаганнях, олімпіадах різних рівнів;

     4)наявність сільських програм у даному напрямку, передбачення коштів на реалізацію їх заходів, періодичність заслуховування їх виконання.

     2. Медицини:

     1) охоплення флюорографічним обстеженням населення громадян та проходження профоглядів працівниками сільських рад;

     2) робота сільської ради по стимулюванню молодих фахівців галузі охорони здоров'я в сільській місцевості, зокрема: забезпечення медичного персоналу житлом, виділення земельних ділянок для ведення індивідуального господарства, забезпечення пільговими комунальними послугами;

     3) наявність сільських програм з питань покращення медичного обслуговування населення, контроль за їх виконанням.

     3. Культури:

     1)утримання закладів культури і будинків культури, бібліотек;

     2)робота ради по сприянню участі жителів села у мистецьких заходах;

     3)наявність сільських програм, що передбачають розвиток культури на селі, їх фінансування, періодичність розгляду їх виконання.

     4. Соціального захисту населення:

     1)створення банку даних пільгових категорій громадян та своєчасність надання списків в органи соціального захисту населення для призначення адресної грошової допомоги на тверде паливо та скраплений газ;

     2)стан зайнятості населення, сприяння у створенні робочих місць, в тому числі оплачувані громадські роботи, організація працевлаштування;

     3)наявність сільських програм, які передбачають поліпшення житлових та матеріально - побутових умов пільгових категорій, питання зайнятості населення та їх заслуховування в порядку контролю.

 

6. Робота по забезпеченню правопорядку

 

     1. Укомплектованість кадрами дільничних інспекторів міліції, наявність пунктів охорони громадського порядку, їх облаштованість.

     2. Робота сільської ради щодо сприяння органам внутрішніх справ у організації прийому громадян дільничним інспектором, проведенні роз'яснювальної та профілактичної роботи в школі, серед молоді села по упередженню правопорушень.

     3. Дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

 

III. Підведення підсумків

 

     1.Проведення районного конкурсу на кращу сільську раду та підведення підсумків здійснюється з 20 вересня по 05 жовтня поточного року.

     2. Районна конкурсна комісія в термін до 15 жовтня поточного року:

     1) Направляє до обласної конкурсної комісії узагальнені матеріали на сільські ради, що зайняли перші місця по кожній категорії рад для участі в обласному конкурсі.

      2) Надає голові районної ради пропозиції по радам - переможцям для нагородження.

 

 

ІV. Фінансове забезпечення конкурсу

 

      1. Фінансування конкурсу здійснюється на підставі рішення XIX сесії районної ради V скликання від 28.02.2008 року № 206 «Про програму щодо запровадження матеріального стимулювання окремих колективів та громадян району».

Обсяг призового фонду щороку визначається під час затвердження районного бюджету.

     2. Кошти використовуються на виплату матеріального заохочення шляхом преміювання згідно з розпорядженням голови районної ради, виданим на підставі рішення районної конкурсної комісії.

      3. Звітність про використання коштів складається та надається головним розпорядником коштів в встановленому законодавством України порядку.

 

V. Висвітлення проведення конкурсів

 

Про організацію та проведення конкурсів районна рада інформує населення через засоби масової інформації.

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                           Т.М. Александрова

 

 

proekt-rshennya.doc [30 Kb] (cкачувань: 3) : 10 September 2013 в 14:00

 

polozhennya2013.doc [67.5 Kb] (cкачувань: 3) : 10 September 2013 в 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2013 рік » Сесія №27-35 » Сесія № 31

Календар новин

«    Листопад 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року.

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року.

 

         В цей ...

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада