Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про внесення змін до рішення

опубліковано: 23-12-2013, 12:04, переглядів: 1143,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії VI скликання

 

від 19.12.2013 № 416

м. Гола Пристань

 

Про внесення змін до рішення двадцять шостої

сесії районної ради шостого скликання від

25.12.2012 № 302 "Про районний бюджет на 2013 рік"

 

     Керуючись статтями 22, 23, 71, 72, 101 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши пропозиції районної державної адміністрації від 18.12.2013 №01-22/859 щодо внесення змін до рішення двадцять шостої сесії районної ради шостого скликання від 25.12.2012 № 302 "Про районний бюджет на 2013 рік", районна рада

в и р і ш и л а:

 

     1. Внести зміни до рішення двадцять шостої сесії районної ради шостого скликання від 25.12.2012 № 302 "Про районний бюджет на 2013 рік", а саме:

     1) Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на суму 2183558 гривень, а саме за ККД:

     - 11010100 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати" на суму 734200 гривень;

     - 11023200 "Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності" на суму 24800 гривень;

     - 22080400 "Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності" на суму 6600 гривень;

     - 24060300 "Інші надходження" на суму 14000 гривень;

     - 410206000 "Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів" в сумі 1369100 гривень;

     - 41035800 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" на суму 34858 гривень.

     2) Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на суму 1387831 гривень, а саме за ККД:

     - 11010200 "Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами" на суму 610000 гривень;

     - 11010400 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата" на суму 15500 гривень;

     - 11010500 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування" на суму 99000 гривень;

     - 11020200 "Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності" на суму 34600 гривень;

     - 22010300 "Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" на суму 20500 гривень;

     - 41030800 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот" на суму 608231 гривень.

     3) За рахунок збільшення дохідної частини районного бюджету визначеної в сьомому абзаці пункту 1.1. збільшити видатки по управлінню соціального захисту населення та охорони здоров’я районної державної адміністрації за КФКВ 070303 "Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) " на суму 34858 гривень та відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл (для недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат) на суму1369100 гривень за КФКВ 070201"Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми".

     4) За рахунок зменшення дохідної частини районного бюджету визначеної в сьомому абзаці пункту 1.2. зменшити видатки на загальну суму 608231 гривень по управлінню соціального захисту населення та охорони здоров’я районної державної адміністрації, а саме за: КФКВ 090201 "Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги" на суму 210003,46 гривень, КФКВ 090204 "Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги" на суму 134776,75 гривень, КФКВ 090207 "Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги" на суму 17572,12 гривень, КФКВ 090210 "Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною" на суму 98566,76 гривень, КФКВ 090215 "Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги" на суму 31440,76 гривень, КФКВ 090406 "Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг" на суму 115871,15 гривень.

    5) Зменшити видаткову частину районного бюджету по головних розпорядниках коштів на суму 192135 гривен, а саме: по відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації за рахунок економії коштів по видатках на теплопостачання та природний газ за КФКВ 070201"Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми".

     6) За рахунок скорочення видатків визначених у пункті 1.5. рішення збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету по головних розпорядниках на суму 192135 гривень, а саме:

     - відділу культури районної державної адміністрації на оплату за теплопостачання за КФКВ: 110201 "Бібліотеки" - 37347 гривень, 110204 "Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу" – 23925 гривень, 110205 "Школи естетичного виховання дітей" – 27128 гривень;

     - фінансовому управлінню для надання іншої субвенції за КФКВ 250380 "Інші субвенції" для забезпечення оплати праці працівників бюджетної сфери Старозбур’ївської, Геройської та Круглоозерської сільських рад відповідно в сумах 25000 гривень, 15000 гривень та 45000 гривень;

     - управлінню соціального захисту населення та охорони здоров’я районної державної адміністрації для виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам, дітям-інвалідам та особам з обмеженими фізичними можливостями в сумі 18735 гривень за КФКВ 091205 "Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги".

     2. Перерозподілити видатки загального фонду районного бюджету в межах коштів затверджених по головних розпорядниках (додаток 2):

     1) Управлінню соціального захисту населення та охорони здоров’я районної державної адміністрації збільшити видатки по теплопостачанню в сумі 5000 гривень за рахунок зменшення видатків по заробітній платі в сумі 1500 гривень та інших поточних видатків в сумі 3500 гривень (КФКВ 091204 "Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг");

     2) Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації зменшити видатки за рахунок економії електроенергії по загальноосвітніх школах в сумі 45000 гривень та спрямувати їх на продукти харчування в такій же сумі (КФКВ 070201"Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми")).

     3. Збільшити:

     1) Профіцит загального фонду районного бюджету на суму 70300 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 1 до цього рішення, а саме скоротити видатки резервного фонду за КФКВ 250102 "Резервний фонд" в сумі 70300 гривень.

     2) Дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму 70300 гривень за рахунок коштів, одержаних із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 1) шляхом збільшення капітальних видатків по відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації за КФКВ 070201 " Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми") для капітального ремонту системи опалення Великокардашинської ЗОШ із заміною двох котлів.

     4. Зменшити профіцит загального фонду та дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму 59650 гривень (додаток 1) за рахунок коштів, одержаних із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), а саме скоротити капітальні видатки спеціального фонду районного бюджету по лікарні на суму 59650 гривень та спрямувати їх на поточні видатки на закупівлю дезінфікуючих засобів для лікарні в такій же сумі (КФКВ 080101 "Лікарні").

     5. Перерозподілити видатки спеціального фонду районного бюджету в межах коштів затверджених по відділу освіти, молоді та спорту, а саме: зменшити видатки по Нововолодимирівській ЗОШ на придбання, установку котлів (КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми") на суму 10479 гривень та реконструкцію системи опалення (КФКВ 150101 "Капітальні видатки") на суму 79221 гривень та спрямувати для капітального ремонту системи опалення Великокардашинської ЗОШ із заміною двох котлів в сумі 89700 гривень (КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми"); зменшити видатки по Новозбур’ївській ЗОШ № 2 на облаштування сигналізації загазованості (КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми") на суму 34409 гривень та спрямувати на реконструкцію системи опалення Новозбур’ївської ЗОШ № 2 (КФКВ 150101 "Капітальні видатки") в такій же сумі.

     6. Доручити голові районної ради укласти з сільськими головами Старозбур’ївської, Геройської та Круглоозерської сільських рад угоду про використання коштів іншої субвенції.

      7. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до бюджетних призначень районного бюджету на 2013 рік.

      8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету та фінансів, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва та курортно-туристичної діяльності.

 

 

Голова районної ради                                      Г.В.Попов

 

pro-vnesennya-zmn.doc [61 Kb] (cкачувань: 6) : 23 December 2013 в 12:04

dodatok1.doc [42 Kb] (cкачувань: 7) : 23 December 2013 в 12:04

dodat-2.xls [159.5 Kb] (cкачувань: 7) : 23 December 2013 в 12:04

 

 

 

 

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2013 рік » Сесія №27-35 » Сесія № 34

Календар новин

«    Грудень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року.

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року.

 

         В цей ...

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада