Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про районний бюджет на 2014 рік

опубліковано: 4-02-2014, 17:08, переглядів: 1101,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

тридцять шостої сесії VI скликання

 

від 31.01.2014 № 437

м. Гола Пристань

 

Про районний бюджет

на 2014 рік

 

     Відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки і рекомендації спільного засідання постійних комісій з питань планування, бюджету та фінансів, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва та курортно-туристичної діяльності та комісії мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно – територіального устрою від 29.01.2014, керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

в и р і ш и л а:

 

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 185236499 гривень.

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити у сумі 183339799 гривень, спеціального фонду бюджету – у сумі 1896700 гривень (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 185236499 гривень за функціональною структурою бюджету, у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 178959027 гривень та видатків спеціального фонду у сумі 6277472 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів ( додаток № 3), за головними розпорядниками коштів у форматі програмно – цільового методу ( додаток № 3-1).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 4380772 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 4380772 (додаток № 9).

5.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100000 гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2014 рік:

1). Дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 12765200 гривень;

2). Додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів району у сумі 18300 гривень, яка розподілена між районним бюджетом

та бюджетами сіл району відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21січня 2014 року № 13 „Про Порядок розподілу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів району на 2014 рік”;

     3). Субвенції з районного бюджету обласному бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 76400 гривень.

     4). Субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1079800 гривень, яка розподілена між бюджетами міста і сіл району відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 січня 2014 року № 14 „Про Порядок розподілу обсягу субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району на 2014 рік”.

     7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету (постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132) згідно із додатком № 4 до цього рішення.

     Суми дотації вирівнювання недоодержані згідно з помісячним розписом районного бюджету перераховуються Головному управлінню Державної казначейської служби України у Херсонській області на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок фактичних надходжень районного бюджету не пізніше      10 числа місяця наступного за звітним.

     8. Установити, що у 2014 році розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом і бюджетами територіальних громад сіл та міста районного значення проведено у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України, формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл і міста районного значення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149 „Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” та коефіцієнтів, частки нормативів бюджетної забезпеченості встановлених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня 2014 року № 11 „Про встановлення коефіцієнтів для формульного розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та сільськими бюджетами району на 2014 рік”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 січня 2014 року № 12 „Про Порядок розподілу видатків на розвиток дошкільної освіти, розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків між бюджетами сіл, які входять до складу району на 2014 рік”, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

     9. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 100000 гривень.

     10. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

     11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 141800 гривень (додаток № 6).

Фінансування районних програм термін дії яких закінчився, здійснювати у 2014 році після відповідного їх затвердження.

    12. Делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про бюджет на 2014 рік.

     13. Установити на 2014 рік обсяг повернення кредитів, наданих для надання їх індивідуальним сільським забудовникам, обласним фондом „Власний дім” до спеціального фонду районного бюджету у сумі 60000 гривень та розподіл надання кредитів обласному фонду „Власний дім” для індивідуальних сільських забудовників, із спеціального фонду районного бюджету у сумі 60000 гривень (додаток № 7).

     14. Надати дозвіл фінансовому управлінню районної державної адміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

     15. Районній державній адміністрації в ході виконання районного бюджету за 2014 рік вишукати додаткові кошти на фінансування насамперед захищених статей видатків бюджетних установ, закладів районного бюджету, які не забезпечені в повному обсязі бюджетними асигнуваннями на час формування районного бюджету на 2014 рік.

     16. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

     17. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

     - позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

     - середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

     18. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 8)

     19. Круглоозерській, Чорноморській, Нововолодимирівській Новософіївській, та Садівській сільським радам у разі невикористання коштів, що розраховані на розширення мережі дитячих навчальних закладів та на розвиток дошкільної освіти (додаток № 5, таблиця № 5) повернути їх в районний бюджет в термін до 01 вересня 2014 року для перерозподілу між іншими місцевими радами району.

     20. З метою поновлення видатків районного бюджету, які фактично було спрямовано районним бюджетом на утримання Голопристанської гімназії, Голопристанських ЗОШ І–ІІІ ступенів №№ 1,3,4 та міського Спортивного комплексу до прийняття міською радою рішення про бюджет на 2014 рік, керівникам фінансового управління районної державної адміністрації і КУ «Фінансово-господарська група з обслуговування закладів та установ освіти». забезпечити складання актів-звіряння про касові та фактичні видатки за кодами функціональної та економічної класифікації видатків бюджету окремо по кожному закладу міста Голої Пристані в термін до 1 березня 2014 року.

     21. Голопристанській міській раді відповідно до угоди між головою районної ради та міським головою, внесених змін до районного та міського бюджету на 2014 рік перерахувати кошти, які фактично було спрямовано районним бюджетом у І кварталі 2014 року на утримання Голопристанської гімназії, Голопристанських ЗОШ І–ІІІ ступенів №№ 1,3,4 та міського Спортивного комплексу, до районного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту – іншої субвенції в термін до 1 травня 2014 року.

     22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету та фінансів, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва та курортно-туристичної діяльності.

     23. Встановити, що додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Голова районної ради                                          Г.В.Попов

 

rshennya-pro-b-t-na-2014.doc [67.5 Kb] (cкачувань: 11) : 04 February 2014 в 17:04

dodatok-1-2014.xls [120 Kb] (cкачувань: 19) : 04 February 2014 в 17:05

dodatok-2.xls [113 Kb] (cкачувань: 25) : 13 February 2014 в 10:02

dodatok-3.xls [111.5 Kb] (cкачувань: 25) : 13 February 2014 в 10:02

dod-3-1-2014.xls [122.5 Kb] (cкачувань: 13) : 13 February 2014 в 10:03

dod-4-transferti.xls [26.5 Kb] (cкачувань: 18) : 13 February 2014 в 10:03

dodatok-5-2014.doc [86.5 Kb] (cкачувань: 20) : 04 February 2014 в 17:06

tabl-vidatki-do-dod-5.xls [61 Kb] (cкачувань: 17) : 04 February 2014 в 17:07

tabl-vidatki-do-dod-5.-2014xls.xls [157 Kb] (cкачувань: 14) : 04 February 2014 в 17:07

dod-6-programi-2013.doc [46.5 Kb] (cкачувань: 19) : 05 February 2014 в 09:49

dod7.xls [21 Kb] (cкачувань: 21) : 05 February 2014 в 09:50

dodatok-8.xls [38 Kb] (cкачувань: 19) : 05 February 2014 в 09:50

dodatok-9.doc [41 Kb] (cкачувань: 18) : 05 February 2014 в 09:50

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2013 рік » Сесія №27-35 » Сесія № 34

Календар новин

«    Лютий 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги